تقویت اراده و پشتکار طی 5 مرحله / دستورالعمل اجرایی برای کسانی که می خواهند ولی نمی توانند

در حال بارگذاری پخش کننده ...

Mozhdeh Nazemi

3 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید

تقویت اراده و پشتکار طی 5 مرحله / دستورالعمل اجرایی برای کسانی که می
خواهند ولی نمی توانند !

"هدفم را انتخاب کردم ، برنامه م شخصی دارم اما نمی توانم شروع
کنم ، اراده ام ضعیف است ، اصلا از اول هم می دانستم هدف و برنامه ریزی برای من
نیست ! " شاید شما هم یکی از کسانی باشید که همیشه اینگونه به خود سرکوفت می
زنید ، برنامه می ریزید و عمل نمی کنید ، چرا ؟ چون از راه آن نرفته اید ، در این
مقاله کوتاه می خواهیم 5 گام را به شما آموزش دهیم تا برنامه خود را به مرحله اجرا
برسانید و اراده و پشتکار خود را تقویت کنید ...

1-    کار را از کم شروع کنید :

من تا بحال ورزش نکردم ، دلیلی ندارد وقتی تصمیم به ورزش می
گیرم ، از روز اول شروع کنم به 8 کیلومتر در روز دویدن ! از کم شروع کنید ، روز
اول فقط دور خانه راه بروید ، روز دوم دو ساختمان آن طرف تر هم بروید و به همین ترتیب
تا کم کم بیشتر کنید.

اگر میخواهید منظم شوید لازم نیست از روز اول ساعت 6 صبح بیدار
شوید و تا 10 شب با برنامه عمل کنید ، اصلا اینطور برنامه خود را شروع نکنید ،
هفته اول با برنامه شدن به خود بگویید : من این هفته میخواهم 3 ساعت در روز - 9 تا
12 - با برنامه باشم ، در این سه ساعت دقیقا مطابق برنامه عمل کنید ، وقتی یک هفته
به همین صورت پیش رفتید ، برای هفته دوم 2 ساعت دیگر به این برنامه اضافه کنید ،
البته ترجیحا نزدیک ساعات قبلی نباشد ، مثلا اگر هفته اول از 9 صبح تا 12 ظهر طبق
برنامه پیش رفتید ، برای هفته دوم علاوه بر این ساعت ، ساعات 16 تا 18 بعد ازظهر
را هم اضافه کنید ، به همین ترتیب در هفته های بعد عمل کنید تا هفته به هفته منظم
تر و با برنامه تر شوید.

در هر حال یکی از مهترین راههای تقویت اراده این است که سعی کنید از کم شروع کنید ، چرا که وقتی به یکباره
می خواهید تغییری ایجاد کنید به احتمال بسیار زیاد ناموفق خواهید بود - چون طبق
اصول و به تدریج جلو نرفته اید - بنابراین علاوه بر اینکه به برنامه خود نرسیده
اید ، موج منفی " تو نمی توانی" و " آدم نمی شوی!" شروع می
شود و شما را ناامید و روحیه تان را تضعیف می کند.

2-    کار را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید :

فرض کنید قصد خواندن 5 کتاب که مجوعا 2000 صفحه دارند را
بخوانید ، خب ! نگاهی به کتاب ها می اندازید ! وحشت می کنید و با خود می گویید
" آخه من چجوری این همه رو بخونم ، کی بچه داری کنم پس ! کی به کارهای خودم
برسم !!!" و از این دست حرف ها ... 2 هزار صفحه زیاد است ، پس بیایید از کم
شروع کنیم ، به خود قول بدهید روزی ده صفحه از کتاب ها را می خوانید ، حوصله داشته
باشید ، عجول بودن همیشه بد است و بی نتیجه ، با یک برنامه با حوصله روزی 10 صفحه
شروع کنید ، اگر توانایی بیشتری دارید ، می توانید برای هفته های بعدی این 10 صفحه
را به 20 یا 30 صفحه برسانید.

فرض کنید مادری به کودک سه ماهه خود شیر می دهد و او را وزن می
کند ، دوباره شیر می دهد و وزن می کند ! " ای
بابا این بچه من چرا رشد نمی کنه و بزرگ نمیشه !!!" ما
به کار این مادر می خندیم ، خب معلوم است که افزایش وزن کودک یک برنامه بلند
میخواهد ، برنامه ای که مادر باید هر روز به کودک شیر دهد تا پس از چندماه اثر
آنرا ببیند ، اما کارهای ما بعضی وقت ها مثل این مادر است ، پس حوصله داشته باشید
و همیشه در نظر بگیرید که تغییرات بزرگ حاصل جمع تغییرات کوچک است.

3-     انتهای
کار را مشخص کنید :

خب ما از کم شروع کردیم ، کار را به اجزای کوچکتر تقسیم کردیم
حالا زمان آن است که پایان کار را مشخص کنیم ، زمانی معلوم و مشخص برای پایان کار
بگذارید و مدام روز پایان را به خود یادآوری کنید ، این موضوع هم باعث پیشرفت شما می
شود و هم پشتکار شما را قوی تر می کند.

4-     در
پایان هر مرحله از خود تقدیر کنید :

هر مرحله از کار بزرگ خرد شده را که انجام دادید از خود تشکر
کنید ، به خودتان روحیه بدهید و توانایی های خود را به رخ خود بکشید.

5-     قله
بعدی را دقیقا بعد از پایان مشخص کنید :

حتما در همان زمانی که در شادی پایان یک برنامه خود هستید ،
سریعا قله بعدی را مشخص کنید ، در همان برنامه اجرا شده نمانید ، فورا کار جدید را
مشخص کنید ، اگر در مثال بالا 5 کتاب را انتخاب کرده بودید ، دقیقا بعد از پایان
کتاب ها ، کتاب های بعدی را انتخاب و همین مراحل را برای آن انجام دهید.

 تقویت اراده و پشتکار طی 5 مرحله / دستورالعمل اجرایی برای کسانی که می
خواهند ولی نمی توانند !

"هدفم را انتخاب کردم ، برنامه مشخصی دارم اما نمی توانم شروع
کنم ، اراده ام ضعیف است ، اصلا از اول هم می دانستم هدف و برنامه ریزی برای من
نیست ! " شاید شما هم یکی از کسانی باشید که همیشه اینگونه به خود سرکوفت می
زنید ، برنامه می ریزید و عمل نمی کنید ، چرا ؟ چون از راه آن نرفته اید ، در این
مقاله کوتاه می خواهیم 5 گام را به شما آموزش دهیم تا برنامه خود را به مرحله اجرا
برسانید و اراده و پشتکار خود را تقویت کنید ...

1-    کار را از کم شروع کنید :

من تا بحال ورزش نکردم ، دلیلی ندارد وقتی تصمیم به ورزش می
گیرم ، از روز اول شروع کنم به 8 کیلومتر در روز دویدن ! از کم شروع کنید ، روز
اول فقط دور خانه راه بروید ، روز دوم دو ساختمان آن طرف تر هم بروید و به همین ترتیب
تا کم کم بیشتر کنید.

اگر میخواهید منظم شوید لازم نیست از روز اول ساعت 6 صبح بیدار
شوید و تا 10 شب با برنامه عمل کنید ، اصلا اینطور برنامه خود را شروع نکنید ،
هفته اول با برنامه شدن به خود بگویید : من این هفته میخواهم 3 ساعت در روز - 9 تا
12 - با برنامه باشم ، در این سه ساعت دقیقا مطابق برنامه عمل کنید ، وقتی یک هفته
به همین صورت پیش رفتید ، برای هفته دوم 2 ساعت دیگر به این برنامه اضافه کنید ،
البته ترجیحا نزدیک ساعات قبلی نباشد ، مثلا اگر هفته اول از 9 صبح تا 12 ظهر طبق
برنامه پیش رفتید ، برای هفته دوم علاوه بر این ساعت ، ساعات 16 تا 18 بعد ازظهر
را هم اضافه کنید ، به همین ترتیب در هفته های بعد عمل کنید تا هفته به هفته منظم
تر و با برنامه تر شوید.

در هر حال یکی از مهترین راههای تقویت اراده این است که سعی کنید از کم شروع کنید ، چرا که وقتی به یکباره
می خواهید تغییری ایجاد کنید به احتمال بسیار زیاد ناموفق خواهید بود - چون طبق
اصول و به تدریج جلو نرفته اید - بنابراین علاوه بر اینکه به برنامه خود نرسیده
اید ، موج منفی " تو نمی توانی" و " آدم نمی شوی!" شروع می
شود و شما را ناامید و روحیه تان را تضعیف می کند.

2-    کار را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید :

فرض کنید قصد خواندن 5 کتاب که مجوعا 2000 صفحه دارند را
بخوانید ، خب ! نگاهی به کتاب ها می اندازید ! وحشت می کنید و با خود می گویید
" آخه من چجوری این همه رو بخونم ، کی بچه داری کنم پس ! کی به کارهای خودم
برسم !!!" و از این دست حرف ها ... 2 هزار صفحه زیاد است ، پس بیایید از کم
شروع کنیم ، به خود قول بدهید روزی ده صفحه از کتاب ها را می خوانید ، حوصله داشته
باشید ، عجول بودن همیشه بد است و بی نتیجه ، با یک برنامه با حوصله روزی 10 صفحه
شروع کنید ، اگر توانایی بیشتری دارید ، می توانید برای هفته های بعدی این 10 صفحه
را به 20 یا 30 صفحه برسانید.

فرض کنید مادری به کودک سه ماهه خود شیر می دهد و او را وزن می
کند ، دوباره شیر می دهد و وزن می کند ! " ای
بابا این بچه من چرا رشد نمی کنه و بزرگ نمیشه !!!" ما
به کار این مادر می خندیم ، خب معلوم است که افزایش وزن کودک یک برنامه بلند
میخواهد ، برنامه ای که مادر باید هر روز به کودک شیر دهد تا پس از چندماه اثر
آنرا ببیند ، اما کارهای ما بعضی وقت ها مثل این مادر است ، پس حوصله داشته باشید
و همیشه در نظر بگیرید که تغییرات بزرگ حاصل جمع تغییرات کوچک است.

3-     انتهای
کار را مشخص کنید :

خب ما از کم شروع کردیم ، کار را به اجزای کوچکتر تقسیم کردیم
حالا زمان آن است که پایان کار را مشخص کنیم ، زمانی معلوم و مشخص برای پایان کار
بگذارید و مدام روز پایان را به خود یادآوری کنید ، این موضوع هم باعث پیشرفت شما می
شود و هم پشتکار شما را قوی تر می کند.

4-     در
پایان هر مرحله از خود تقدیر کنید :

هر مرحله از کار بزرگ خرد شده را که انجام دادید از خود تشکر
کنید ، به خودتان روحیه بدهید و توانایی های خود را به رخ خود بکشید.

5-     قله
بعدی را دقیقا بعد از پایان مشخص کنید :

حتما در همان زمانی که در شادی پایان یک برنامه خود هستید ،
سریعا قله بعدی را مشخص کنید ، در همان برنامه اجرا شده نمانید ، فورا کار جدید را
مشخص کنید ، اگر در مثال بالا 5 کتاب را انتخاب کرده بودید ، دقیقا بعد از پایان
کتاب ها ، کتاب های بعدی را انتخاب و همین مراحل را برای آن انجام دهید.

 

برچسب های این فایل صوتی


    هیچ برچسبی ثبت نشده است.

نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.