حافظ خوانی -در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد(قسمت دوازدهم)

در حال بارگذاری پخش کننده ...

فریبا علومی

4 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
حافظ خوانی -در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد(قسمت دوازدهم)


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد

حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت
که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

 

برچسب های این فایل صوتی