حافظ خوانی-صبا به تهنیت پیر می فروش آمد(قسمت پنجم)

در حال بارگذاری پخش کننده ...

فریبا علومی

3 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
حافظ خوانی-صبا به تهنیت پیر می فروش آمد(قسمت پنجم)

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

 صـبا بــه تهنیـت پیر می فـروش آمد

کـه مـوسـم طرب و عیش وناز ونوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و بـاد نافـه گشای

درخـت سـبـزشـدو مـرغ در خروش آمد

تنـور لاله چـنان بر فروخت بـاد بـهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل و به جوش آمد

بگوش هوش نیوش از من بعـشرت کوش

کـه ایـن سـخـن سحر از هاتفم بگـوش آمد

زفـکر تفـرقـه بازآی تـا شوی مجموع

بـه حـکم آنـکه چوشد اهرمن سـروش آمد

زمـرغ صبـح نـدانـم کـه سوسن آزاد

چـه گـوش کـرد که باده زبان خـموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سـر پـیـالـه بپـوشـان که خرقه پوش آمد

زخـانقـاه بـه میـخانه میـرود حافظ

مـگـر مـستـی زهـد ریـا بـه هوش آمـد

برچسب های این فایل صوتی


نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.