حافظ خوانی-چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد(قسمت دوم)

در حال بارگذاری پخش کننده ...

فریبا علومی

5 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
حافظ خوانی-چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 
چـو بـاد عـزم سـر کـوی یار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش مشکـبار خواهم کرد
هـر آب وروی کـه اندوختم زدانش و دین
  نـثـار خـاک ره آن نـگار خواهم کرد
بـه هـرزه بی می ومعشوق عمر می گذرد
بـطـالتم بـس از امروز کار خواهم کرد
صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل
فـدای نـکـهت گیسوی یار خواهم کرد
چـو شـمع صـبحدمم شد ز مـهر او روشن
 کـه عمر در سر این کار و بار خواهم کرد
به یار چشم توخواب راخراب خواهم ساخت
بـنـای عـهد قـدیم استوار خواهم کر د
نـفـاق و زرق نـبـخشد صفای دل حافظ
طـریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد 

برچسب های این فایل صوتی


نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.