گزارش تصویری از پنجمین دور همی پادکسترهای ایران

 در مراسم دورهمی پادکسترهای ایران که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت با حمایت شنوتو برگزار شد،

پس از بررسی های جامع، هشت مشکل اصلی که در حیطه ی تولید پادکست بر سر راه پادکسترها وجود دارد

، از جمله نداشتن درآمد، پلتفورم های ضعیف ایرانی، مخاطب یا شنونده ی کم، قوانین مبهم تولید محتوا، اینترنت بی کیفیت، هزینه های تولید، نهادهای موازی قانون گذار،

اینترنت بی کیفیت و قیمت گران اینترنت انتخاب شد و از پادکسترها درخواست کردیم که دغدغه اصلیشان را از میان این مشکلات انتخاب نمایند.

انتخاب اکثر پادکسترها ، نبود امکان درآمدزایی از طریق تولید پادکست بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

 


شنوتو | مرجع پادکست , کتاب صوتی , نمایشنامه صوتی , برنامه رادیویی