برگزاری سومین دورهمی پادکسترهای ایران در شنوتو

روز پنج شنبه، بیست و هشتم دی ماه سال نود و شش، سومین دورهمی پادکسترهای ایران در ساختمان شنوتو برگزار شد.

سازندگان پادکستهای رشدینو، کافه بزرگسالی، یورری بر رادیو، آهنگ سفر، رادیو جولون، دایجست و آزادراه در این دورهمی شرکت داشتند.

مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای سید رضا قربانپور گنجی، مدیر دفتر مقیم خبرگزاری تصویری تیما انگلستان بودند که در گفت و گویی صمیمانه از رسانه ها گفتند و سه فرمول مهم برای ماندگاری یک رسانه را ذکر کردند. 

سازندگان پادکست شرکت کننده در این دورهمی نیز از تجربیات خود برای ساخت و ارتباط گیری با مخاطب صحبت کردند.


شنوتو | مرجع پادکست , کتاب صوتی , نمایشنامه صوتی , برنامه رادیویی