آخرین پادکست های حسین شیرمحمدی (5)


سخنران در زمینه توسعه فردی و آداب معاشرت
نویسنده 7 عنوان کتاب پرفروش
مشاور و لایف کوچ
رتبه 9 کنکور کارشناسی و رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد
مدیر وبسایت مهارت زندگی (https://maharatezendegi.com)