آخرین پادکست های کلید مدیر (11)


ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای مدیران کسب و کار می باشیم.
روش هایی کاربردی در دنیای کسب و کار ارائه می دهیم تا باعث رشد شما شویم.
” حرکت کن و تو دنیا را بساز”
www.kelidemodir.com
 • (جلسه 10 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • (جلسه 9 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 159 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • (جلسه 8 ) استارت آپ بدون پول و سرمایه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 217 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • فروش در 3 ثانیه ( چگونه محصول و خدمات خود را در کمتر از 3 ثانیه بفروشیم؟)

  قیمت: 9,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 743 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • (جلسه 7 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 253 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • ( جلسه 6 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • ( جلسه 5 ) کلاس مدیریت کسب و کار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه 4)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه 2)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 437 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار (جلسه3)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • کلاس مدیریت کسب و کار ، جلسه 1

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 447 نفر | تعداد دانلود: 14 بار