آخرین پادکست های جادی دات نت (20)


 • رادیوگیک 79 - آراش بالاخره آزاد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • رادیوگیک 78 - جوراب شلواری 3 - ال جی بی تی ایکس وای زی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 206 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • رادیو گیک 77 - بلاگ چین

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1110 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • رادیوگیک 76 - پر از شرم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 535 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رادیوگیک شماره 75 - وب عمیق.. وب تاریک. به خطر لاگین کنین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 713 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • رادیوگیک شماره 74 - دری که کلید نداره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • شماره 72 - ریزه میزه های هدفمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رادیو گیک شماره 71 – اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 729 نفر | تعداد دانلود: 28 بار
 • رادیو گیک شماره 70 – رمزنگاری کوانتومی چینی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • رادوگیک 69 – داستان گیت هاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 628 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • رادیوگیک 68 - رادیو جوراب شلواری 2 - تاریخچه اصلاح بدن زنان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 811 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • رادیوگیک 67 - حرف بزن! گوش می دم و ضبط می کنم؛ برای همیشه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 510 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رادیوگیک 66 - رادیو جوراب شلواری اول: آبی علیه صورتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 733 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رادیوگیک 65 - اینترنت چیزها ... مشهور به اشیا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 726 نفر | تعداد دانلود: 21 بار
 • رادیو گیک شماره 64 – بازگشت به دوران طلایی هکرها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 602 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رادیو گیک شماره 63 – بپا اچ تی ام ال نگیری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 836 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیو گیک 62 - در پشتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 768 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رادیو گیک ۶۱ – پول مجانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 676 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • رادیو گیک شماره ۶۰ – پسا تفعیل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 703 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رادیو گیک ۵۹ - ماشین بزن بکش راحتم کن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 838 نفر | تعداد دانلود: 18 بار