آخرین پادکست های جادی دات نت (25)


 • رادیوگیک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 33 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • رادیوگیک 83 - پرایوسی و جی دی پی آر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رادیوگیک 82 - خطر ماهی ها

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 303 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رادیو گیک 81 - اعتبار اجتماعی شما برای رفتن به اینترنت کافی نیست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 445 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • رادیو گیک 80 - دی اند دی به احترام سام رجبی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 412 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • رادیوگیک 79 - آراش بالاخره آزاد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 607 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رادیوگیک 78 - جوراب شلواری 3 - ال جی بی تی ایکس وای زی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 421 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رادیو گیک 77 - بلاگ چین

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1559 نفر | تعداد دانلود: 29 بار
 • رادیوگیک 76 - پر از شرم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 867 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیوگیک شماره 75 - وب عمیق.. وب تاریک. به خطر لاگین کنین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1136 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • رادیوگیک شماره 74 - دری که کلید نداره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 740 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • شماره 72 - ریزه میزه های هدفمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 569 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • رادیو گیک شماره 71 – اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1063 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • رادیو گیک شماره 70 – رمزنگاری کوانتومی چینی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 592 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • رادوگیک 69 – داستان گیت هاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 948 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیوگیک 68 - رادیو جوراب شلواری 2 - تاریخچه اصلاح بدن زنان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1132 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • رادیوگیک 67 - حرف بزن! گوش می دم و ضبط می کنم؛ برای همیشه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 727 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • رادیوگیک 66 - رادیو جوراب شلواری اول: آبی علیه صورتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 987 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رادیوگیک 65 - اینترنت چیزها ... مشهور به اشیا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1003 نفر | تعداد دانلود: 26 بار
 • رادیو گیک شماره 64 – بازگشت به دوران طلایی هکرها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 889 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیو گیک شماره 63 – بپا اچ تی ام ال نگیری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1130 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • رادیو گیک 62 - در پشتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1091 نفر | تعداد دانلود: 17 بار
 • رادیو گیک ۶۱ – پول مجانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 883 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • رادیو گیک شماره ۶۰ – پسا تفعیل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 900 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • رادیو گیک ۵۹ - ماشین بزن بکش راحتم کن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1129 نفر | تعداد دانلود: 26 بار