آخرین پادکست های جادی دات نت (24)


 • رادیوگیک 83 - پرایوسی و جی دی پی آر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 188 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رادیوگیک 82 - خطر ماهی ها

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 252 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • رادیو گیک 81 - اعتبار اجتماعی شما برای رفتن به اینترنت کافی نیست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 404 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • رادیو گیک 80 - دی اند دی به احترام سام رجبی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 385 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رادیوگیک 79 - آراش بالاخره آزاد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 555 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • رادیوگیک 78 - جوراب شلواری 3 - ال جی بی تی ایکس وای زی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • رادیو گیک 77 - بلاگ چین

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1499 نفر | تعداد دانلود: 27 بار
 • رادیوگیک 76 - پر از شرم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 806 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیوگیک شماره 75 - وب عمیق.. وب تاریک. به خطر لاگین کنین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1053 نفر | تعداد دانلود: 41 بار
 • رادیوگیک شماره 74 - دری که کلید نداره

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 699 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • شماره 72 - ریزه میزه های هدفمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 533 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رادیو گیک شماره 71 – اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 981 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • رادیو گیک شماره 70 – رمزنگاری کوانتومی چینی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • رادوگیک 69 – داستان گیت هاب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 899 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رادیوگیک 68 - رادیو جوراب شلواری 2 - تاریخچه اصلاح بدن زنان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1072 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • رادیوگیک 67 - حرف بزن! گوش می دم و ضبط می کنم؛ برای همیشه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 682 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • رادیوگیک 66 - رادیو جوراب شلواری اول: آبی علیه صورتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 923 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • رادیوگیک 65 - اینترنت چیزها ... مشهور به اشیا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 946 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • رادیو گیک شماره 64 – بازگشت به دوران طلایی هکرها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 794 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • رادیو گیک شماره 63 – بپا اچ تی ام ال نگیری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1078 نفر | تعداد دانلود: 22 بار
 • رادیو گیک 62 - در پشتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1031 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • رادیو گیک ۶۱ – پول مجانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 837 نفر | تعداد دانلود: 31 بار
 • رادیو گیک شماره ۶۰ – پسا تفعیل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 851 نفر | تعداد دانلود: 18 بار
 • رادیو گیک ۵۹ - ماشین بزن بکش راحتم کن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1047 نفر | تعداد دانلود: 24 بار