مصاحبه با رضا نجفی مسئول آفتاب رایانه (778 امین سایت پربازدید ایران، یک فروشگاه موفق)

با صدای: سروش صیادی

1796 نفر شنیده اند