قسمت ششم فصل سوم : جیمی لنیستر قهرمان یا دیو

با صدای: پوریا,محدثه,کوروش,نگین

2433 نفر شنیده اند