قسمت پنجم فصل سوم : چگونه تیریون را خفه کنیم.

با صدای: کوروش,پوریا,محدثه,نگین

3914 نفر شنیده اند