مصاحبه رضا غیابی در رادیو فرهنگ، برنامه آیینه جیبی | قسمت دوم

با صدای: کیوان نقره‌کار

1994 نفر شنیده اند