آخرین پادکست های حسین گایینی (7)


 • ییلاق بالا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 975 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1499 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • مراحل مدل اجرایی مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1160 نفر | تعداد دانلود: 40 بار
 • منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1727 نفر | تعداد دانلود: 52 بار
 • گام‌های اولیه و مقدماتی پیاده‌سازی مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1590 نفر | تعداد دانلود: 36 بار
 • اگر تو بازنگردی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1118 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • افق روشن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1333 نفر | تعداد دانلود: 9 بار