آخرین پادکست های حسین گایینی (7)


 • ییلاق بالا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 779 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1230 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • مراحل مدل اجرایی مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 996 نفر | تعداد دانلود: 38 بار
 • منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1543 نفر | تعداد دانلود: 50 بار
 • گام‌های اولیه و مقدماتی پیاده‌سازی مدیریت دانش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1426 نفر | تعداد دانلود: 34 بار
 • اگر تو بازنگردی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 964 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • افق روشن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1145 نفر | تعداد دانلود: 7 بار