https://shenoto.com/channel/gramatune

Gramatune

67 دنبال کننده

2 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/gramatune

Gramatune

67 دنبال کننده

2 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

گراماتون مجله آنلاین موسیقی راک و متال https://gramatune.com

آلبوم‌ها

قطعه بعد تو

0 0 تومان 0

قطعه بعد تو از امین بصیری

داستان راک ایران فصل دوم قسمت نهم

0 0 تومان 0

داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت نهم نیما نواپور

داستان راک ایران فصل دوم قسمت هشتم فرصت یا محدودیت

0 0 تومان 0

داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هشتم فرصت یا محدودیت صنم پاشا - ریما حسن زاده

داستان راک ایران فصل دوم قسمت هفتم ” خون سپید “

0 0 تومان 0

داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هفتم ” خون سپید “ پویان مددی - شروین زاهدی

داستان راک ایران فصل دوم قسمت پنجم ” گره ای ماندگار “

0 0 تومان 0

داستان راک ایران برخاسته از خاکستر هادی کیانی ، شهروز گودرزی

داستان راک ایران فصل دوم قسمت ششم ” حلقه گمشده “

0 0 تومان 0

داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت ششم ” حلقه گمشده “ امیر خرازی- کیان حجازی

گراما اف ام برنامه شصت و دو

1 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شصت و سه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شصت و چهار

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شصت و پنج

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و نه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و هشت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و هفت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و شش

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شصت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شصت و یک

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و پنج

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و چهار

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و سه

1 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و دو

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پنجاه و یک

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم

3 0 تومان 3

داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا جایی که پیاده رو ها تمام می شوند" با حضور احسان کاویانی و شایان کریمی

داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم

0 0 تومان 0

داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم با حضور هامد بابایی و عبدی اوحدی

friendlessness آهنگ جدید گروه بارامانت

1 0 تومان 0

Music and Arrangement: هامد بابایی Guitars: هامد بابایی ، امیر خوش حرف Bass: فرشاد رمضانی Drums Sampling: همایون مجد زاده Mix and Mastering: همایون مجد زاده

گراما اف ام برنامه پنجاه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و نه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و هشت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و هفت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و شش

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و پنج

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و چهار

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و سه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و دوم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل و یکم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهل

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و نه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و هشت

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و هفتم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و شش

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و پنج

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و چهارم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و سوم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی دوم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی و یکم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سی ام

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و نه

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره'

0 0 تومان 0

فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره" ، باحضور اندیشه هژبر و علی ازهری با محوریت کم کار بودن هنرمندان بعد از گرفتن مجوزهای ارشاد

سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز

21 0 تومان 135

سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز نام : بزن ساز آرتیست: گروه تندر آلبوم آرتیست: اردوان انزابی پور ژانر: هارد راک 1396

داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی

0 0 تومان 0

قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی

گراما اف ام برنامه بیست و هشتم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

سینگل ترک جدید گروه لمونویز به اسم کما

0 0 تومان 0

گروه ایندی راک The Lemonoise فعالیت خودش رو از سال 1393با نام Bad Lemons به عنوان یک بند انگلیسی شروع کرد. “کما” ساخته سال پیش این گروه است و جزو آلبوم ادیسه Lemonoise نیست و این سینگل ترک قبل از انت...

پادکست داستان راک ایران قسمت ششم فرشید اعرابی "چهره ماندگار"

53 0 تومان 32

داستان راک ایران قسمت ششم با حضور استاد فرشید اعرابی هنرمندی که بیشترین آلبوم مجوز دار در سبک راک و متال ایران را دارا هستند

گراما اف ام برنامه بیست و هفتم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و ششم

0 0 تومان 1

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

داستان راک ایران "مردی از دیار کهن" عین الله کیوان شکوه

1 0 تومان 1

سال "1350" سه نوازنده‌ی جوان گرد هم آمدند تا آهنگ‌های پرشور راک و لاتین را برای علاقه‌مندان موسیقی روز دنیا در تهران اجرا کنند. بهرام امین سلماسی (گیتار بیس)، عین اله کیوانشکوه (درامز) و بهرام سعیدی (...

گراما اف ام برنامه بیست و پنجم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و چهارم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و سوم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و دوم

0 0 تومان 1

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیست و یکم

0 0 تومان 1

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه بیستم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه نوزدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه هجدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه هفدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه شانزدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه پانزدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه چهارهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه سیزدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه دوازدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه یازدهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه دهم

0 0 تومان 0

این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است

گراما اف ام برنامه نهم

0 0 تومان 0

1- آهنگ اول از گروه اینسترومنتال اندیشیا با نام Breakfast in hell آهنگساز ، تنظیم کننده : اندیشه هژبر حسام الهامی فر : نوازنده گیتار باس گیتار الکتریک : اندیشه هژبر میکس : علی مخملباف شایان بهز...

گراما اف ام برنامه هشتم

0 0 تومان 0

گروه لمونویز آهنگ دورافتاده خوانندگان : مصطفی حسینی و پارسا اسد زاده درامز : آرش ظریفیان بیس : سینا کریمی 2- اوژن محمدی : آهنگ آدم و حوا ترانه سرا : اوژن محمدی آهنگسازان : همایون مجدزاده ، اوژن...

گراما اف ام برنامه هفتم

0 0 تومان 0

آهنگ اول از گروه تندر با نام we sold it آهنگساز ، تنظیم کننده و شاعر : اردوان انزابی پور اردوان انزابی پور خواننده ، نوازنده گیتار محمد برزیده : نوازنده گیتار بیتا صادقی : نوازنده گیتار کاوه وز...

گراما اف ام برنامه ششم

0 0 تومان 0

1- گروه آکتاورس آهنگ Dignity گیتار : آیدین حسن زاده-شایان دیانتی درامز: شاهین فدائی بیس : امیرصفا نیک فرجام آهنگساز: گروه آکتاورس 2- گروه نئون: آهنگ corn farm خواننده حمید باقرلی درامز محمد ف...

The Perfect Stranger

0 0 تومان 2

آتراوان یک گروه موسیقی پروگرسیو راک ایرانی است که از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. معنای “آتراوان” در زبان فارسی به معنای نگهبان آتش است. گروه تا به حال 6 تک آهنگ با نام های Flashback، اقیانوس غ...

کاملا غریبه The Perfect Stranger اخرین قطعه منتشر شده از گروه آتراوان

0 0 تومان 2

گروه آتراوان اثری از : گروه آتراوان تنظیم : گروه آتراوان ترانه سرا : گروه آتراوان میکس و مستر : هادی کیانی ضبط خواننده : استودیو آجری آرت خواننده : مسعود علیشاهی گیتار الکتریک / آکو...

داستان راک ایران "خستگی ناپذیر" اردوان انزابی پور

5 0 تومان 6

داستان راک ایران "خستگی ناپذیر" اردوان انزابی پور

قسمت سوم داستان راک ایران (برخاسته از خاکستر)

1 0 تومان 2

داستان راک ایران قسمت سوم برخاسته از خاکستر با حضور همایون مجد زاده به همراه جدیدترین آهنگ گروه کهت میان

ناگفته های فرشاد رمضانی پادکست داستان راک ایران قسمت دوم

0 0 تومان 2

ناگفته های فرشاد رمضانی پادکست داستان راک ایران قسمت دوم Farshad Ramezani ( born 26 Sep. 1966 Tehran, Iran) is an Iranian Singer, Bass Player (Rock style) and actor. Educations: Bachelor of theatre d...

گراما اف ام برنامه پنجم

0 0 تومان 2

گراما اف ام لیست قطعات پخش شده داتیک ماه سرخ( the red moon) نوازندگان گیتارالکتریک : احسان کاویانی و پدرام فرزام گیتاربیس: اشکان چیذری پیانو و سمپلینگ ارکستر: محسن نصیری آهنگساز: گر...

گراما اف ام برنامه چهارم

0 0 تومان 2

گراما اف ام لیست قطعات پخش شده آهنگ کرگدن نوازنده و تنظیم : علی عزیزیان آهنگساز ، ترانه سرای، خواننده : فرید نیک فام ——— آلبوم اومانیسم گروه آسن بنام پایان کودکی ——— بیرون از این قصر آلبوم...

گراما اف ام برنامه سوم

0 0 تومان 2

گراما اف ام لیست قطعات پخش شده Arctic monkeysگروه بنام tranquility base hotel&casino ———- Artist : Franz Ferdinand Album : Always Ascending Year :2018 ———— Artist : GUM Album : The Under...

گراما اف ام برنامه دوم

0 0 تومان 2

گراما اف ام پادرا قربانگاه خواننده و گیتار ریتم و شعر: رامتین دشتی مقدم گیتار بیس: احمدچگینی درامز: کیوان موسوی ———- مَغاک یکه تاز خواننده و ترانه سرای: امیر مسعود عزیزی آهنگ...

گراما اف ام برنامه اول

0 0 تومان 2

افتتاحیه کانفیوژن از آلبوم 18.1.8.1 گروه اندیشیا آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده گیتار : اندیشه هژبر بیس: حسام الهامی فر درامز : شایان بهزاد فر ⁃ – ———— ⁃ آهنک دگردیس از آلبوم شیدایی درون 1...

Forgiveness

0 0 تومان 5

تمامی آهنگ ها با اجازه هنرمندان منتشر می شود . گراماتون مجله آنلاین راک ایران https://gramatune.com

Breakfast in Hell

1 0 تومان 5

از تمامی هنرمندان این پلی لیست اجازه انتشار داریم ... https://gramatune.com

Until the night was done

1 0 تومان 4

تمام ترک ها از گروه های راک ایرانی هستند