آخرین پادکست های درویش نامه (100)


در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟
 • چرا دکتر یخکشی به سلاجقه نامه نوشت نه به روحانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مشکل دریاچه ارومیه استغراض پول خارجی نیست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 182 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • عملکرد 100 روزه ی شهرداری تهران

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • لکنت های نظام آموزش و پرورش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 272 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اهمیت اکوسیستم های کوهستانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 104 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دوسالگی سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 166 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • یک قدردانی ملی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 138 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی - سخنرانی محمد درویش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سه‌شنبه‌های بدون خودرو؛ (گفتگو با کافه نیمروز)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • روز جهانی کوهستان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • جشن دوسالگی پویش سه شنبه های بدون خودرو در اراک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 99 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • بازگشت به پای بست: نشست هم اندیشی با موضوع پیوند انسان و طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 175 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • نقد مادر کشی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 240 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • از سالِ شیرین تا زلزله تلخ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ردپای بی اخلاقی بزرگ - سخنرانی بابلسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 231 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مدرسه طبیعت دماوند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 250 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مراسم تجلیل و قدرانی از محمد درویش در نمایشگاه مطبوعات

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 291 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چرا ارومیه به اینجا رسید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • بیست و هشتمین گفتگوی پردیسان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 415 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • اقتصاد و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • آخرین وضعیت سه شنبه های بدون خودو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 257 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تخطی زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 508 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 473 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پویش میانرودان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 310 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • جغدها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • افتتاح نیروگاه های انرژی های نو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • حرمت به قوانین طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • 27خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 951 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رواج دوچرخه سواری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 310 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پرنده در قفس زیبا نمی خواند بگذار برود!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 561 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ارزش تالاب ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شرافت زارعی بانوی خردمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کاشت نهال زیتون به جای کادوی تولد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 415 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مدرسه محیط زیستی در استان البرز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • زاغ بور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 915 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • سنت اصیل ابیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 704 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین آبگیر شیرین ایران خشک شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 424 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ببر هیرکانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 504 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین تالاب کشور به سنبل آبی آلوده شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • همکاری وزارت راه برای حفاظت از محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 351 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • دریاچه ارومیه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 496 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ولیعهد دانمارک از دوچرخه استفاده می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 427 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • هورالعظیم 2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 350 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • آلودگی صوتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 468 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شیر مادر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • هورالعظیم 1

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 671 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • برگزاری دوره های تخصصی مربی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 306 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • انتخابات و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 979 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • فرونشست زمین در زیر تخت جمشید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 493 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تاسیس اولین مدرسه طبیعت در تهران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 383 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جهان گرمایی و جنگ های جهانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کاهش شدید پرندگان در بندرعباس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 405 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کولرهای گازی یک منبع آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 344 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • شاخص سرزمین شاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 653 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • دولتمردانی که بویی از ملاحظات محیط زیستی نبردند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 339 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • معرفی اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 892 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • قنات و کاریزها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 346 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مرز بدهکاری اکولوژیکی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین مرکز کرایه دوچرخه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 517 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • استقرار گونه های گیاهی بدون نیاز به آبیاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 520 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ارزش آموزگار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 460 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • فعالیتهای مدنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 460 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شهروند محیط زیستی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 459 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پرداختن پزشکان به محیط زیست در شهر اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 467 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ابتکار مرکز بهداشت شاهرود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 438 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تبدیل تریبون های نماز جمعه به دانشگاه های محیط زیست در قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 492 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چرا الله اباد خشک شده!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 330 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تلاش برخی کشورها برای استفاده نکردن مردم از وسایل نقلیه شان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 414 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کاهش میزان مازاد کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 347 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اعتراض اهالی کالیفورنیا به نفت کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • گزارش گاردین درباره ی شارژ الکترونیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 399 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تردد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 429 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • یوز و لوت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 395 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پویش سه شنبه های بدون خودرو-2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 346 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • استفاده های جالب از پارچه به جای کاغذ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 446 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • گرمای نگران کننده ی خاورمیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 337 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کمپین نذر طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 342 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مسیر های ایمن دوچرخه سواری در قزوین و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 412 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • آلودگی منطقه ی آب یک قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شکایت ورزشکاران از میادین آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 385 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • راننده تاکسی که تمام تاکسی خود را سرسبز کرد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 439 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش تبدیل قلیان به گلدان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 381 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دامی که صد برنده نوبل در آن افتادند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 423 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • سخنرانی فرماندار قم درباره ی سد ها و تاثیراتش بر آلودگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 462 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مردم اهواز و پاکسازی محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شماره 1504

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • قطع مصرف مازاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 400 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • توقف عملیات تونل سبزکو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 436 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تنش آبی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 432 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • پویش نجات میان رودان یا بین النهرین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 674 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جلوگیری از تهدیدات بوجود آمده برای محیط بان ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • دوستداران محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 425 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مکتب مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 523 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 505 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • حمایت از کفشدوزک (مهار بیابان زایی )

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 410 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ارجحیت دادن به منافع کره زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 484 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • محیط زیست و کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 434 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • جشنواره موسیقی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 580 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1064 نفر | تعداد دانلود: 10 بار