آخرین پادکست های درویش نامه (100)


در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟
 • چرا دکتر یخکشی به سلاجقه نامه نوشت نه به روحانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مشکل دریاچه ارومیه استغراض پول خارجی نیست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 310 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • عملکرد 100 روزه ی شهرداری تهران

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 228 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • لکنت های نظام آموزش و پرورش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 449 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • اهمیت اکوسیستم های کوهستانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 227 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دوسالگی سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 267 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • یک قدردانی ملی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 285 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 233 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تهران؛ کارگاه ساختمانی - سخنرانی محمد درویش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سه‌شنبه‌های بدون خودرو؛ (گفتگو با کافه نیمروز)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 306 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • روز جهانی کوهستان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 464 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • جشن دوسالگی پویش سه شنبه های بدون خودرو در اراک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • بازگشت به پای بست: نشست هم اندیشی با موضوع پیوند انسان و طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 279 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • نقد مادر کشی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 366 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • از سالِ شیرین تا زلزله تلخ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 434 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ردپای بی اخلاقی بزرگ - سخنرانی بابلسر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 412 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مدرسه طبیعت دماوند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 459 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مراسم تجلیل و قدرانی از محمد درویش در نمایشگاه مطبوعات

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 523 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • چرا ارومیه به اینجا رسید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • بیست و هشتمین گفتگوی پردیسان

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 587 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • اقتصاد و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 495 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • آخرین وضعیت سه شنبه های بدون خودو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 390 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تخطی زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 635 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 676 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • پویش میانرودان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 465 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جغدها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • افتتاح نیروگاه های انرژی های نو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 548 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • حرمت به قوانین طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 687 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • 27خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1090 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • رواج دوچرخه سواری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 485 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • پرنده در قفس زیبا نمی خواند بگذار برود!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 758 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ارزش تالاب ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 541 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • شرافت زارعی بانوی خردمند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 489 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کاشت نهال زیتون به جای کادوی تولد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 627 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • مدرسه محیط زیستی در استان البرز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 565 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • زاغ بور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1165 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • سنت اصیل ابیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 917 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین آبگیر شیرین ایران خشک شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 617 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • ببر هیرکانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 706 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین تالاب کشور به سنبل آبی آلوده شده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 574 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • همکاری وزارت راه برای حفاظت از محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 526 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • دریاچه ارومیه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 710 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ولیعهد دانمارک از دوچرخه استفاده می کند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 643 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • هورالعظیم 2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 462 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • آلودگی صوتی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 634 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شیر مادر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 472 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • هورالعظیم 1

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 836 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • برگزاری دوره های تخصصی مربی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 419 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • انتخابات و محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1217 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • فرونشست زمین در زیر تخت جمشید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 663 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • تاسیس اولین مدرسه طبیعت در تهران

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 531 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جهان گرمایی و جنگ های جهانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 531 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کاهش شدید پرندگان در بندرعباس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 539 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کولرهای گازی یک منبع آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 482 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • شاخص سرزمین شاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 894 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • دولتمردانی که بویی از ملاحظات محیط زیستی نبردند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • معرفی اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1165 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • قنات و کاریزها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مرز بدهکاری اکولوژیکی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 555 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • بزرگترین مرکز کرایه دوچرخه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 684 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • استقرار گونه های گیاهی بدون نیاز به آبیاری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 755 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ارزش آموزگار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 673 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • فعالیتهای مدنی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 619 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شهروند محیط زیستی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 644 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • پرداختن پزشکان به محیط زیست در شهر اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 621 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ابتکار مرکز بهداشت شاهرود

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 579 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تبدیل تریبون های نماز جمعه به دانشگاه های محیط زیست در قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 608 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • چرا الله اباد خشک شده!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 457 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تلاش برخی کشورها برای استفاده نکردن مردم از وسایل نقلیه شان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 551 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کاهش میزان مازاد کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اعتراض اهالی کالیفورنیا به نفت کشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 645 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • گزارش گاردین درباره ی شارژ الکترونیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 549 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تردد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 515 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • یوز و لوت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 555 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پویش سه شنبه های بدون خودرو-2

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 483 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • استفاده های جالب از پارچه به جای کاغذ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 608 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • گرمای نگران کننده ی خاورمیانه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 468 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کمپین نذر طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 453 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مسیر های ایمن دوچرخه سواری در قزوین و اصفهان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 545 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آلودگی منطقه ی آب یک قزوین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 513 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شکایت ورزشکاران از میادین آب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 540 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • راننده تاکسی که تمام تاکسی خود را سرسبز کرد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 589 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پویش تبدیل قلیان به گلدان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 552 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • دامی که صد برنده نوبل در آن افتادند

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 554 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • سخنرانی فرماندار قم درباره ی سد ها و تاثیراتش بر آلودگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 610 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مردم اهواز و پاکسازی محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 582 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • شماره 1504

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 494 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • قطع مصرف مازاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 600 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • توقف عملیات تونل سبزکو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 603 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • تنش آبی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 604 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • پویش نجات میان رودان یا بین النهرین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 891 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • جلوگیری از تهدیدات بوجود آمده برای محیط بان ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 552 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • دوستداران محیط زیست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 594 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مکتب مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 608 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • حمایت از کفشدوزک (مهار بیابان زایی )

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 642 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ارجحیت دادن به منافع کره زمین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 643 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • محیط زیست و کودکان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 550 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • جشنواره موسیقی سبز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 729 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1193 نفر | تعداد دانلود: 12 بار