yesarodogosh
shenoto podcaster

یه سر و دو گوش

همه‌مان حرف‌های نگفته داریم، افکار محصور. بعضی‌هامون خسته اما هنوز هم فکر می‌کنند، با خود و در تنهایی‌‌شان صحبت می‌کنند. بعضی دیگر در سکوتی تلخ، پرده‌‌های چشمهایشان را کشیده اند و چراغ ذهنشان را هم خاموش و در سلول ذهن خود به سختی اجبار محبوس اند. این پیج باشه صدای همه ما آدمهای عادی آدم هایی که هیچ وقت دیده نشدن اما صدای افکارشون به گوش همه میرسه.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.