https://shenoto.com/channel/yaldamosamam

یلدا مصمم

11 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/yaldamosamam

یلدا مصمم

11 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

اجرای مجید افشاری در مرحله نیمه نهایی خنداننده شو

3 0 تومان 3

اجرای مجید افشاری در مرحله نیمه نهایی خنداننده شو

مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای محمد معتضدی

1 0 تومان 2

مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای محمد معتضدی

مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای میثم درویشان پور

2 0 تومان 2

مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای میثم درویشان پور

اجرای حسین شاهرخ نیا برای بازگشت به خنداننده شو

0 0 تومان 3

اجرای حسین شاهرخ نیا برای بازگشت به خنداننده شو

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، مجید افشاری

1 0 تومان 6

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، مجید افشاری

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو،علی ضیایی

2 0 تومان 3

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو،علی ضیایی

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، رضا بهمنی

0 0 تومان 1

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، رضا بهمنی

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، محمد معتضدی

0 0 تومان 3

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، محمد معتضدی

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، میثم درویشان پور

1 0 تومان 3

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، میثم درویشان پور

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، سیده زینب موسوی

0 0 تومان 1

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، سیده زینب موسوی

اجرای بازگشت آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

0 0 تومان 2

اجرای بازگشت آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

اجرای بازگشت بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 2

اجرای بازگشت بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، حسین شاهرخ نیا

0 0 تومان 4

مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، حسین شاهرخ نیا

اجرای دوم استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی

0 0 تومان 7

اجرای دوم استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی

اجرای دوم استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی

1 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی

اجرای دوم استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

اجرای دوم استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان

0 0 تومان 4

اجرای دوم استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان

اجرای دوم استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی

0 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی

اجرای دوم استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

0 0 تومان 4

اجرای دوم استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

اجرای دوم استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی

2 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی

اجرای دوم استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان

اجرای دوم استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی

0 0 تومان 4

اجرای دوم استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی

اجرای دوم استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان

اجرای دوم استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی

0 0 تومان 2

اجرای دوم استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی

اجرای دوم استندآپ مریم کشفی از گروه شقایق دهقان

1 0 تومان 2

اجرای دوم استندآپ مریم کشفی از گروه شقایق دهقان

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

1 0 تومان 3

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

اجرای دوم استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 4

اجرای دوم استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان

اجرای اول استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی

4 0 تومان 6

اجرای اول استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی

اجرای اول استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان

1 0 تومان 2

اجرای اول استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان

اجرای اول استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 4

اجرای اول استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان

اجرای اول استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی

2 0 تومان 6

اجرای اول استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی

اجرای اول استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی

0 0 تومان 2

اجرای اول استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی

اجرای اول استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

1 0 تومان 3

اجرای اول استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان

اجرای اول استندآپ کمدی علی بوستانی از گروه حسن معجونی

0 0 تومان 4

اجرای اول استندآپ کمدی علی بوستانی از گروه حسن معجونی

اجرای اول استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 4

اجرای اول استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان

اجرای اول استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی

0 0 تومان 3

اجرای اول استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی

اجرای اول استندآپ کمدی رضوان کرباسی از گروه شقایق دهقان

0 0 تومان 6

اجرای اول استندآپ کمدی رضوان کرباسی از گروه شقایق دهقان

اجرای اول استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی

0 0 تومان 4

اجرای اول استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی

اجرای اول استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 4

اجرای اول استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان

اجرای اول استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

3 0 تومان 2

اجرای اول استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

اجرای اول استند آپ کمدی مریم کشفی از گروه شقایق دهقان

0 0 تومان 4

اجرای اول استند آپ کمدی مریم کشفی از گروه شقایق دهقان

اجرای اول استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی

1 0 تومان 3

اجرای اول استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی

اجرای اول استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان

0 0 تومان 5

اجرای اول استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان