worksaz
shenoto podcaster

worksaz

آلبوم‌ها (32)

چه اشتباهاتی از اعتبار اجتماعی شما می کاهد؟

چه اشتباهاتی از اعتبار اجتماعی شما می کاهد؟


آداب معاشرت اجتماعی

2

288

0

5 ماه پیش

اشتباهات سخنرانی

اشتباهات سخنرانی


اشتباهات سخنرانی متقاعده کننده که هر سخنرانی ممکن است مرتکب شود.

0

181

0

5 ماه پیش

8 نکته طلایی سخنوری

8 نکته طلایی سخنوری


مطالب جمع آوری شده از مقالات دکتر رضا دهقانی - استاد فن بیان و سخنوری

0

250

0

6 ماه پیش

21 نکته برای داشتن ارتباط موثر با دیگران

21 نکته برای داشتن ارتباط موثر با دیگران


چگونه با دیگران بهتر ارتباط بگیریم؟

1

316

0

6 ماه پیش

15 نکته کلیدی در فن بیان و مهارت ارتباطی موثر

15 نکته کلیدی در فن بیان و مهارت ارتباطی موثر


یکی از مهمترین ابزارها برای تاثیر بر دیگران" کلام" است، جالب آنکه بدانید کلام موثر حتی می تواند ظاهر و قیافه نامناسب را بپوشاند، بارها اتفاق افتاده است که افرادی که از نظر چهره و ظاهر چندان مناسب نیستند با داشتن مهارت ارتباطی موثر تمام ...

3

345

0

6 ماه پیش

8 تکنیک فن بیان که هر کسی باید بداند؟

8 تکنیک فن بیان که هر کسی باید بداند؟


آموختن فن بیان می تواند تاثیر بسیار مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی هر فردی داشته باشد. با ورکساز همراه باشید

0

538

0

6 ماه پیش

بهبود مهارت مدیریت مالی با روش های پیشنهادی وورکساز

بهبود مهارت مدیریت مالی با روش های پیشنهادی وورکساز


چگونگی استفاده از پول و مهارت مدیریت مالی ، اگر چه مبحث مهمی محسوب می شود اما به صورت آکادمیک، در مدارس آموزش داده نمی شود که البته این نقیصه بزرگی است. با این وجود، دلیل نمی شود که شما مهارت های مالی را هرگز یاد نگیرید و نسبت به آموزش ...

0

176

0

7 ماه پیش

چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟

چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟


سال نو مبارک

0

215

0

8 ماه پیش

افراد درونگرا چگونه می توانند سخنران موفقی باشند؟

افراد درونگرا چگونه می توانند سخنران موفقی باشند؟


سخنرانی افراد درون گرا

0

179

0

8 ماه پیش

آیا افراد موفق از زبان بدن ویژه ای استفاده میکنند؟

آیا افراد موفق از زبان بدن ویژه ای استفاده میکنند؟


زبان بدن

0

150

0

8 ماه پیش