search
vcomcast

v com cast

  • headset 401
  • people 12
more_vert

مجموعه آموزشی- رسانه‌ای v com studio با هدف آموزش مفاهیم اقتصادی در قالب محتواهای چندرسانه‌ای نوین و جذاب به‌وجود آمده است. پادکست v com cast یکی از تولیدات این مجموعه آموزشی با هدف نشر دانش اقتصاد و بررسی موضوعات میان‌رشته‌ای و به‌روز حوزه علم اقتصاد تولید می‌شود. امیدواریم به وسیله این رسانه شنیداری مخاطبان با علم اقتصاد و جذابیت‌های آن بیشتر آشنا شوند.

  • headset 401
  • people 12

(9)

(9)

grid_view toc