https://shenoto.com/channel/vazhik

گروه مربیان مشاور

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/vazhik

گروه مربیان مشاور

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

تکنیک مطالعاتی SBSR

1 0 تومان 10

برای شما هم پیش آمده در حین مطالعه خسته شده و تمرکز خود را از دست بدهید؟ در این فایل صوتی یاد میگیرم چگونه بین مطالعات استاندارد استراحت کنیم.

فراموشی در جلسه امتحان

3 0 تومان 5

کامل خواندم اما سر جلسه از ذهنم پرید