vahic
shenoto podcaster

واهیک ابراهیمیان

آلبوم‌ها (6)

تمرین پاکسازی چاکرا 6 (آجهنا)

تمرین پاکسازی چاکرا 6 (آجهنا)


این خصوصیات متفاوت فکر و جسم فرد را کاملاً درگیر می کند. مجموعه کامل این خصوصیات با همکاری همدیگر بر فرد تاثیر می گذارند و بسیار با مدیتیشن های معمولی که فقط برای آسوده کردن و استراحت فکر هستند متفاوت است. حرکت ساده که یکی از متداول ت ...

7

474

4 سال پیش

تمرین پاکسازی چاکرا 5 (ویشودهی)

تمرین پاکسازی چاکرا 5 (ویشودهی)


درمدیتیشنهای از دسته ای حرکات ویژه استفاده می کنند که شامل خواص منحصر به فرد زیر است: 1-تنفس های مخصوص 2- حـرکات و ژست های ویژه که دست ها و انگشتان باید وضعیت مشخصی داشته باشند. 3- سرودهای مخصوصی که از صداهایی واضح و ارتعاشی تشکیل ...

7

323

4 سال پیش

تمرین پاکسازی چاکرا 4 ( آناهاتا )

تمرین پاکسازی چاکرا 4 ( آناهاتا )


مدیتیشن از بی ذهنی است.حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. ذهن در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها,خاطره ها,هیجان ها همگی در حال عبور هس ...

8

659

4 سال پیش

تمرین پاکسازی چاکراه های 1،2و 3  مولاداهارا ، سواد هیستانا ،مانی پورا

تمرین پاکسازی چاکراه های 1،2و 3 مولاداهارا ، سواد هیستانا ،مانی پورا


مدیتیشن از بی ذهنی است.حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. ذهن در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها,خاطره ها,هیجان ها همگی در حال عبور هس ...

22

746

4 سال پیش

آرامش در چند قدمی شماست

آرامش در چند قدمی شماست


مدیتیشن چیست و چگونه مدیتیشن کنیم مدیتیشن از بی ذهنی است.حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. ذهن در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها,خا ...

5

224

4 سال پیش

آشنایی با تمرینات مدیتیشن و پاکسازی چاکراه ها

آشنایی با تمرینات مدیتیشن و پاکسازی چاکراه ها


مدیتیشن از بی ذهنی است.حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. ذهن در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها,خاطره ها,هیجان ها همگی در حال عبور هس ...

14

869

5 سال پیش