tasisat-barghi
shenoto podcaster

تاسیسات برقی

تاسیسات برقی

آلبوم‌ها (12)

کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @el ...

0

10

2 ماه پیش

مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @tasisat_barghi

0

14

3 ماه پیش

مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @tasisat_barghi

0

8

3 ماه پیش

نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق

نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @tasisat_barghi

1

5

3 ماه پیش

مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @tasisat_barghi

0

6

3 ماه پیش

مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

0

8

3 ماه پیش

مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

0

6

3 ماه پیش

مبحث 12 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 12 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

0

4

3 ماه پیش

مبحث 2 در آزمون نظام مهندسی برق

مبحث 2 در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

0

6

3 ماه پیش

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق


آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

0

6

3 ماه پیش