sina-schoollife
shenoto podcaster

مدرسه زندگی سینا

پادکست هایی برای بهبودی زندگی فردی و بین فردی

آلبوم‌ها (4)

خودآگاهی

خودآگاهی


خودآگاهی چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر می گذارد. آگاهی و شناخت از خود چه ضرورتی دارد و در افزایش عزت نفس ما چه نقشی دارد.

3

75

1 سال پیش

دانایی توانایی نیست

دانایی توانایی نیست


گاهی اوقات فکر می کنی م همه چیز را می دانیم ولی زندگی ما درست پیش نمی رود. همیشه خسته اییم و فکر می کنیم برای تغییر همه کار کرده ایم. در صورتی که فقط فکر کرده اییم. برای تغییر باید تلاش کرد.... در این پادکست به بررسی این موضوع می پرداز ...

1

39

1 سال پیش

بهبودی از وضعیت کنونی

بهبودی از وضعیت کنونی


چگونه تغییر ایجاد کنیم؟ عوامل ایجاد تغییر چه می باشد؟ باور ها چه نقشی دارند؟ موانع ایجاد تغییر چیست؟ احساسات و باورهای ناکارآمد چه نقشی در عدم هدفگذاری و ایجاد تغییر خواهند داشت؟

0

31

1 سال پیش

رفتار زوجین در شرایط قرنطینه

رفتار زوجین در شرایط قرنطینه


توضیحاتی در باب چگونگی رفتار زوجین در دوره قرنطینه و خانه نشینی. چه بکنیم که تعارضات بین فردی کمتری داشته باشیم. چگونه از پرخاشگری و عصبانیت های مشکل آفرین در دوره خانه نشینی دور بمانیم.

1

39

1 سال پیش