simarpodcast
shenoto podcaster

پادکست سی مار

پادکست سی مار مربوط به انجمن آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هست ما در این گروه قراره داستان یه سری کیس های پزشکی رو بگیم و اونارو بررسی کنیم.