shomarasane
shenoto podcaster

شمارسانه

آلبوم‌ها (22)

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و هفتم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و هفتم


در بیست‌وهفتمین شماره «پادکست شما رسانه» به سراغ موضوع «فوبیا و هراس‌زدگی» رفتیم. به موضوع فوبیاهای فراوان جهان و درمان فوبیا و ریشه‌یابی ترس پرداختیم؛ از انزوای کودکان به‌دنبال آموزش آنلاین در مدارس گفتیم و فهرست انواع فوبیا را برشمرد ...

0

11

7 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و ششم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و ششم


در بیست‌وششمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع کودکان رفتیم. به موضوع رعایت حقوق کودکان در کشورهای مختلف و پدیده کودک کار اشرافی پرداختیم؛ از رفتار با کودکان و راه‌های تشخیص اتیسم در آنها گفتیم . در این شماره کتاب «سارا کورو، شاهز ...

0

11

8 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و پنجم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و پنجم


در بیست‌وپنجمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ سالمندان رفتیم. به موضوع احترام به سالمندان در کشورهای مختلف و پدیده سالمندآزاری پرداختیم؛ از رفتار با سالمندان و نقش تحرک بدنی در سلامت جسم و روح آنها گفتیم. در این شماره کتاب «مردی به نا ...

0

9

8 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و چهارم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و چهارم


در بیست‌وچهارمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع شبکه‌های اجتماعی رفتیم. به میزان استفاده کشورها از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به آنها پرداختیم؛ از انواع کامنت‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی و تأثیر این شبکه‌ها روی اجتماعی‌تر شدن کودکان ...

0

8

8 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و سوم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و سوم


در بیست و سومین شماره پادکست شما رسانه به سراغ خليج فارس رفتیم. به موضوع جنجال بر سر تحريف نام خليج فارس پرداختیم؛ از آداب و رسوم مردم جنوب و داستان شجاعت رئيسعلي دلواري گفتیم و از تأثيرات عجيب وغريب كرونا روي بدن افراد و تأثير فعاليت ...

0

8

8 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و دوم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و دوم


در بیست و دومین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع بررسی نظام‌های آموزشی به بهانه شروع سال جدید تحصیلی رفتیم. به موضوع بررسی نقش تکنولوژی در عصر جدید آموزش پرداختیم؛ از نظام‌های آموزشی متفاوت در کشورهای مختلف و خاطرات تلخ و شیرین مدر ...

0

9

9 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و یکم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و یکم


در بیست‌ویکمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع تجاوز و آزار جنسی رفتیم. به موضوع فراموشی پس از ترومای تجاوز پرداختیم؛ از مجازات و تعاریف تجاوز و آزار جنسی در کشورهای مختلف گفتیم و درباره محیط کار عاری از آزار صحبت کردیم. در این شم ...

0

7

9 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیستم

پادکست شمارسانه - قسمت بیستم


در بیستمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ محرم و آیین‌های عزاداری در این ماه رفتیم. به نقش مراقبه در کاهش افسردگی پرداختیم و از ترفندهای استفاده از گوگل داکیومنت گفتیم و ازآیین‌های عزاداری درشهرها و کشورهای مختلف و از خاطرات بودن در کرب ...

0

11

9 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت نوزدهم

پادکست شمارسانه - قسمت نوزدهم


در نوزدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ جوانان رفتیم. به موضوع دغدغه توقف روند پیری پرداختیم؛ ازنقش زنان و مردان در افسانه‌ها گفتیم و درباره آینده هراسی در جوانان صحبت کردیم و به معضلات جوانان با بیانی طنز پرداختیم. در این شماره ک ...

0

7

9 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت هجدهم

پادکست شمارسانه - قسمت هجدهم


در هجدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ جنگ رفتیم. به موضوع تأثیر جنگ بر روان کودکان پرداختیم؛ از انواع جنگ‌های سرد و جنگ‌های ترسناک آینده گفتیم و درباره جنگ با کرونا به سبک عکاسان و خبرنگاران صحبت کردیم و از ترفندهای استفاده از فضای ...

0

9

9 ماه پیش