shomarasane
shenoto podcaster

شمارسانه

آلبوم‌ها (19)

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و چهارم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و چهارم


در بیست‌وچهارمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع شبکه‌های اجتماعی رفتیم. به میزان استفاده کشورها از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به آنها پرداختیم؛ از انواع کامنت‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی و تأثیر این شبکه‌ها روی اجتماعی‌تر شدن کودکان ...

0

7

2 روز پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و سوم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و سوم


در بیست و سومین شماره پادکست شما رسانه به سراغ خليج فارس رفتیم. به موضوع جنجال بر سر تحريف نام خليج فارس پرداختیم؛ از آداب و رسوم مردم جنوب و داستان شجاعت رئيسعلي دلواري گفتیم و از تأثيرات عجيب وغريب كرونا روي بدن افراد و تأثير فعاليت ...

0

6

1 هفته پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و دوم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و دوم


در بیست و دومین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع بررسی نظام‌های آموزشی به بهانه شروع سال جدید تحصیلی رفتیم. به موضوع بررسی نقش تکنولوژی در عصر جدید آموزش پرداختیم؛ از نظام‌های آموزشی متفاوت در کشورهای مختلف و خاطرات تلخ و شیرین مدر ...

0

8

2 هفته پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و یکم

پادکست شمارسانه - قسمت بیست و یکم


در بیست‌ویکمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ موضوع تجاوز و آزار جنسی رفتیم. به موضوع فراموشی پس از ترومای تجاوز پرداختیم؛ از مجازات و تعاریف تجاوز و آزار جنسی در کشورهای مختلف گفتیم و درباره محیط کار عاری از آزار صحبت کردیم. در این شم ...

0

6

3 هفته پیش

پادکست شمارسانه - قسمت بیستم

پادکست شمارسانه - قسمت بیستم


در بیستمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ محرم و آیین‌های عزاداری در این ماه رفتیم. به نقش مراقبه در کاهش افسردگی پرداختیم و از ترفندهای استفاده از گوگل داکیومنت گفتیم و ازآیین‌های عزاداری درشهرها و کشورهای مختلف و از خاطرات بودن در کرب ...

0

9

1 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت نوزدهم

پادکست شمارسانه - قسمت نوزدهم


در نوزدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ جوانان رفتیم. به موضوع دغدغه توقف روند پیری پرداختیم؛ ازنقش زنان و مردان در افسانه‌ها گفتیم و درباره آینده هراسی در جوانان صحبت کردیم و به معضلات جوانان با بیانی طنز پرداختیم. در این شماره ک ...

0

6

1 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت هجدهم

پادکست شمارسانه - قسمت هجدهم


در هجدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ جنگ رفتیم. به موضوع تأثیر جنگ بر روان کودکان پرداختیم؛ از انواع جنگ‌های سرد و جنگ‌های ترسناک آینده گفتیم و درباره جنگ با کرونا به سبک عکاسان و خبرنگاران صحبت کردیم و از ترفندهای استفاده از فضای ...

0

7

1 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت هفدهم

پادکست شمارسانه - قسمت هفدهم


در هفدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ مهاجرت رفتیم. به موضوع تأثیر مهاجرت روی روان کودکان پرداختیم؛ از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران و پناهجویان اقلیمی گفتیم و از رفتار قبل و بعد از مهاجرت آدم‌ها صحبت کردیم. در این شماره کتاب «مرث ...

0

6

1 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت شانزدهم

پادکست شمارسانه - قسمت شانزدهم


در شانزدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ هوش‌مصنوعی و کاربردش در زندگی آدم‌ها رفتیم. به موضوع نقش والدین و مدارس در حذف کلیشه‌های جنسیتی از زندگی کودکان پرداختیم؛ از تکامل هوش مصنوعی و برده‌داری صنعتی ماشین‌هایی با هوش مصنوعی خودآگاه ...

0

8

1 ماه پیش

پادکست شمارسانه - قسمت پانزدهم

پادکست شمارسانه - قسمت پانزدهم


در پانزدهمین شماره پادکست شما رسانه به سراغ قهرمان‌پروری و اسطوره‌سازی در طول تاریخ رفتیم. به موضوع گرایش کودکان به قهرمانان کارتونی پرداختیم؛ اساطیر ایرانی و پارسی را به شما معرفی کردیم و از فرآیند گرفتن اولین گواهینامه ماشین در بین زن ...

0

7

2 ماه پیش