https://shenoto.com/channel/sharminmeymandinezhad

شارمین میمندی نژاد

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/sharminmeymandinezhad

شارمین میمندی نژاد

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

وضو؛ آیین برائت از خونریزی

0 0 تومان 0

وضو؛ آیین برائت از خونریزی از سلسله سخنرانی های شارمین میمندی نژاد

رهیافتی به دورن

0 0 تومان 0

حرکت به سوی زندگی به شیوه ای بهتر در مسیر آگاهی و دگرخواهی کلاس های رهیافتی به درون؛ دوره ای در باب رسالت فردی هر انسان در زندگی خویش مدرس: شارمین میمندی نژاد

پادکست اسما عاشقی

0 0 تومان 0

آیا میخواهی در سفری میان امروز و دیروز، زمین و آسمان، جهالت و آگاهی همراه شوی‌ !؟ بداهه نویسی بر «اسما عاشقی» نویسنده : شارمین میمندی نژاد