sharminmeymandinezhad
shenoto podcaster

شارمین میمندی نژاد

آلبوم‌ها (3)

وضو؛ آیین برائت از خونریزی

وضو؛ آیین برائت از خونریزی


وضو؛ آیین برائت از خونریزی از سلسله سخنرانی های شارمین میمندی نژاد

0

22

0

2 ماه پیش

رهیافتی به دورن

رهیافتی به دورن


حرکت به سوی زندگی به شیوه ای بهتر در مسیر آگاهی و دگرخواهی کلاس های رهیافتی به درون؛ دوره ای در باب رسالت فردی هر انسان در زندگی خویش مدرس: شارمین میمندی نژاد

0

156

0

2 ماه پیش

پادکست اسما عاشقی

پادکست اسما عاشقی


آیا میخواهی در سفری میان امروز و دیروز، زمین و آسمان، جهالت و آگاهی همراه شوی‌ !؟ بداهه نویسی بر «اسما عاشقی» نویسنده : شارمین میمندی نژاد

0

16

0

3 ماه پیش