shanbehsobh
shenoto podcaster

شنبه صبح

شنبه صبح یک پادکست با موضوعات مربوط به مدیریت،رشد و توسعه کسب و کار می باشد.نگاه ما در این پادکست بیشتر به سمت همسو کردن کسب و کارها با تغییرات روز دنیاست. ما در این پادکست سعی می کنیم صرفا نگاهی تحلیلی داشته باشیم و از هرگونه توسی