shahrvareh
shenoto podcaster

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان

آلبوم‌ها (10)

قسمت #هفتم : مهارتهای تسهیلگری

قسمت #هفتم : مهارتهای تسهیلگری


در اجتماع مساءل و مشکلهایی وجود دارند که برایشان به دنبال راه حل و اقدام هستیم و اصولا برای همین منظور دور هم‌جمع میشویم. اما برای دست یابی به موفقیت ماندگار باید بخشی از زمان گروه را صرف مهارتهای اعضا و رهبران کنیم یکی از مهمترین مجمو ...

0

23

2 سال پیش

قسمت #هفتم: مهارت های تسهیلگری

قسمت #هفتم: مهارت های تسهیلگری


در اجتماع مساءل و مشکلهایی وجود دارند که برایشان به دنبال راه حل و اقدام هستیم و اصولا برای همین منظور دور هم‌جمع میشویم. اما برای دست یابی به موفقیت ماندگار باید بخشی از زمان گروه را صرف مهارتهای اعضا و رهبران کنیم یکی از مهمترین مجمو ...

0

0

2 سال پیش

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان


پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع، مسئولیت و پاسخگویی در مورد فعالیت‌ها و تصمیماتی است که در قبال ذینفعان خود انجام میدهد. و انچه که ذینفعان را از میزان براورده شدن خواسته ‌هایشالن مطلع می‌کند نحوه گزارش دهی ما به آنهاست. پس گزارشه ...

0

11

2 سال پیش

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان


پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع، مسئولیت و پاسخگویی در مورد فعالیت‌ها و تصمیماتی است که در قبال ذینفعان خود انجام میدهد. و انچه که ذینفعان را از میزان براورده شدن خواسته ‌هایشالن مطلع می‌کند نحوه گزارش دهی ما به آنهاست. پس گزارشه ...

0

0

2 سال پیش

قسمت #پنجم: #ارزیابی

قسمت #پنجم: #ارزیابی


پس از روزها کار و تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد که شمار آن حتی به یادتان هم نمانده، پروژه‌ شما سرانجام به راه افتاده است. اما نمی‌شود برای مدت زیادی به خود استراحت دهید. چرا که گام بعدی ارزیابی کارهایی است که انجام داده ایم.

0

10

2 سال پیش

روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی

روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی


روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی

0

11

2 سال پیش

آموزشهای لازم برای مصاحبه و مشاهده

آموزشهای لازم برای مصاحبه و مشاهده


آموزشهای لازم برای #مصاحبه و #مشاهده

1

26

2 سال پیش

تهیه فیلم و عکس از فعالیتهای اجتماعی در فضای آنلاین

تهیه فیلم و عکس از فعالیتهای اجتماعی در فضای آنلاین


در این بخش به یکی از چالشهای مشترک بیشتر فعالیتهای اجتماعی یعنی استفاده از رسانه های آنلاین می پردازیم و برخی از چالشهای تهیه عکس و فیلم مناسب را با هم بررسی می کنیم.

0

24

2 سال پیش

تجربیات تسهیلگری

تجربیات تسهیلگری


در قلب هر #بهبود شهروندانی ایستاده‌اند که به #امید ایمان دارند.

0

25

2 سال پیش

رادیو شهرواره

رادیو شهرواره


رادیو شهرواره

0

0

2 سال پیش