shahnamehpodcast
shenoto podcaster

شاهنامه بخوانیم

خوانش شاهنامه فردوسی بر پایه پیرایش دکتر خالقی مطلق

آلبوم‌ها (12)

شاهنامه بخوانیم، قسمت دوازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش دوم بیتهای 108 تا 184

شاهنامه بخوانیم، قسمت دوازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش دوم بیتهای 108 تا 184


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش دوم _ بیتهای 108 تا 184 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که در آن ضحاک را حین کشتن گاوِبرمایه نشان می دهد توضیحات کلمات و بیت های سخت ...

0

9

5 روز پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت یازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش اول بیتهای 1تا107

شاهنامه بخوانیم، قسمت یازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش اول بیتهای 1تا107


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش اول _ بیتهای 1 تا 107 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که در آن ضحاک ماردوش، شهرناز و ارنواز را به درگاه خود فرا می خواند توضیحات کلم ...

0

22

1 هفته پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت دهم - پیشدادیان، جمشید

شاهنامه بخوانیم : قسمت دهم - پیشدادیان، جمشید


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی جمشید جمشید، بخش دوم و پایانی _ بیتهای 76 تا 195 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که مرگ شاه مرداس را در چاه به تصویر کشیده است. ترکیبی از مرکب و طلا ...

0

34

2 هفته پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت نهم، پیشدادیان - جمشید

شاهنامه بخوانیم : قسمت نهم، پیشدادیان - جمشید


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی جمشید جمشید، بخش اول _ بیتهای 1 تا 75 پوستر این قسمت نگاره ایست که جمشید را در حال آموختن هنر و صنعت به مردمان نشان می دهد. نگاره ای از قرن 14 که در کتابخانه چس ...

0

17

3 هفته پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت هشتم، پیشدادیان - طهمورَت

شاهنامه بخوانیم : قسمت هشتم، پیشدادیان - طهمورَت


توضیحات پیشدادیان - پادشاهی طهمورت توضیحات کلمات و بیت های سخت: https://shahnamehbekhanim.com/#/post/15 https://shahnamehbekhanim.com/#/post/16 پوستر این قسمت نگاره ایست از شاهنامه ی طهماسبی که صحنه نبرد طهمورت با دیوان را به تصویر ...

0

25

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت هفتم، پیشدادیان - هوشنگ

شاهنامه بخوانیم : قسمت هفتم، پیشدادیان - هوشنگ


پیشدادیان - پادشاهی هوشنگ هوشنگ بیت های 1 تا 24 توضیحات کلمات و بیت های سخت: https://shahnamehbekhanim.com/#/post/14 پوستر این قسمت نگاره ایست از جشن سده. مربوط به شاهنامه ی طهماسبی درباره ما: چهار سال پیش «شاهنامه بخوانیم» رو راه ...

0

32

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت ششم، پیشدادیان - گَیومرت

شاهنامه بخوانیم : قسمت ششم، پیشدادیان - گَیومرت


شروع بخش پیشدادیان - پادشاهی گَیومَرت گیومرت بیت های 1 تا 73 توضیحات کلمات و بیت های سخت: گیومرت بیتهای 1 تا 33 : https://shahnamehbekhanim.com/#/post/12 گیومرت بیتهای 34 تا 73 : https://shahnamehbekhanim.com/#/post/13 پوستر این ...

0

51

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت پنجم، ادامه دیباجه تا پایان آن

شاهنامه بخوانیم : قسمت پنجم، ادامه دیباجه تا پایان آن


توضیحات ادامه دیباچه. بیتهای 161تا 209 انتهای دیباجه گفتار اندر ستایش سلطان محمود https://shahnamehbekhanim.com/#/post/11 پوستر این قسمت از نگاره ایست که سلطان محمود را با لباس قرمز نشان می دهد و ایاز، غلام او ایستاده پشت سرش درباره ...

0

60

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت چهارم ، ادامه دیباجه

شاهنامه بخوانیم : قسمت چهارم ، ادامه دیباجه


ادامه دیباچه. بیتهای 126 تا 160 گفتار اندر ستایش پیغامبر / گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه پوستر این قسمت از نگاره ایست که کشته شدن دقیقی را بدست غلامی نشان می دهد. این نگاره را در وبلاگی منسوب به دکتر خطیبی یافتیم. درباره ما: چهار س ...

1

90

2 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم : قسمت سوم، ادامه دیباجه

شاهنامه بخوانیم : قسمت سوم، ادامه دیباجه


ادامه دیباچه گفتار اندر ستایش پیغامبر / گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه پوستر این قسمت از شاهنامه طهماسبی‌ست در وصف کشتی دین با حضور محمد و علی.

2

44

2 ماه پیش