shadi
shenoto podcaster

شادی

درود بر همه دوستان عزیز من شادی هستم.در زمینه خودشناسی و یوگا فعالیت میکنم. اینجا من براتون هرشب حدودا ۱۰ دقیقه کتاب میخونم . داستان از اونجا شروع شد که چند ماه پیش که کرونا مهمان ناخوانده خونه های ما شد! اینجا همگی بدون قضاوت و با عشق حضور داریم . بدون هیچ قضاوتی نسبت به موضوع کتاب، و یا هر چیز دیگه ای ، فقط میشنویم . هر کتابی ارزش یکبار خواندن را دارد و بعضی کتاب ها ارزش چندین بار خواندن . ? شاد باشید ناماسته??