sh.podcast
shenoto podcaster

شنوتو پادکست

در این پادکست اطلاعات مفیدی از استارتاپها رو به شما میگیم

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.