https://shenoto.com/channel/sepantam

sepantame

1 دنبال کننده

4 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/sepantam

sepantame

1 دنبال کننده

4 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

HiByeCast

1 0 تومان 0

در هایبایکست تلاش داریم تا هرآنچیزی که شما در جای دیگری نمی شنوید رو بر پایه ی بدیهیات و بر بستر علم بهتون بگم