self-cure

کمپین خود مراقبتی

  • headset 58.8K
  • people 331
more_vert

من دکتر رضا حق پرست متخصص ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و مدیر عامل سازمان مردم نهاد راز آرامش زندگی در استان کرمانشاه و سخنران انگیزیشی برای ترویج شکرگزاری و سبک طبیعی زندگی و تغذیه طبیعی هستم. در تلگرام کانال کمپین خود مراقبتی را تشکیل داده ام که حدود 10 هزار نفر مخاطب دارد و از این کانال بعنوان پادکست استفاده می کنم ولی معمولاً در کانالهای تلگرام دسترسی به محتویات صوتی سخت است و این کانال پادکست را ایجاد کردم.

  • headset 58.8K
  • people 331

(132)

(132)

grid_view toc