self-cure
shenoto podcaster

کمپین خود مراقبتی

من دکتر رضا حق پرست متخصص ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و مدیر عامل سازمان مردم نهاد راز آرامش زندگی در استان کرمانشاه و سخنران انگیزیشی برای ترویج شکرگزاری و سبک طبیعی زندگی و تغذیه طبیعی هستم. در تلگرام کانال کمپین خود مراقبتی را تشکیل داده ام که حدود 10 هزار نفر مخاطب دارد و از این کانال بعنوان پادکست استفاده می کنم ولی معمولاً در کانالهای تلگرام دسترسی به محتویات صوتی سخت است و این کانال پادکست را ایجاد کردم.

آلبوم‌ها (132)

قبل از شروع خامگیاهخواری حتما این سخنرانی را گوش کنید

قبل از شروع خامگیاهخواری حتما این سخنرانی را گوش کنید


سخنرانی دکتر حق پرست در فری کنفرانس مشهد. خامگیاه خواری یعنی تغذیه طبیعی هر انسان. اول معنا درمانی ، بعد خامگیاهخواری خامگیاهخواری نجات دهنده انسان از بیماریهای های روح و جسم بر قراری تعادل طبیعی بدن با خامگیاهخواری تقویت سیستم ا ...

2

285

2 ماه پیش

سخنرانی دکتر حق پرست: تله دوپامین علت اعتیاد انسان به مواد غذایی لذیذ و مضر و مواد مخدر و سیگار

سخنرانی دکتر حق پرست: تله دوپامین علت اعتیاد انسان به مواد غذایی لذیذ و مضر و مواد مخدر و سیگار


هوالشافی معنا درمانی و خامگیاهخواری : راه نجات انسان از درد و بیماری در کمپین خود مراقبتی هدف ما پیشگیری از بیماریها با رعایت سبک طبیعی زندگی و تغذیه طبیعی خامگیاهخواری است و نه درمان بیماریها . اما بر این باوریم که افراد بیمار نی ...

4

400

4 ماه پیش

مکالمه بسیار شنیدنی  دکتر حق پرست با زهرا خانم شفا یافته رماتیسم مفصلی با معنا درمانی و خامگیاهخواری

مکالمه بسیار شنیدنی دکتر حق پرست با زهرا خانم شفا یافته رماتیسم مفصلی با معنا درمانی و خامگیاهخواری


خواهید فهمید که چگونه بیماری و درد باعث کمال روح، ترقی انسان و جاودانگی میگردد. مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است

1

449

9 ماه پیش

گفتگوی تلفنی شنیدنی دکتر حق پرست با خانم مرادی دانشجوی پزشکی در مورد خامگیاهخواری و معنا درمانی

گفتگوی تلفنی شنیدنی دکتر حق پرست با خانم مرادی دانشجوی پزشکی در مورد خامگیاهخواری و معنا درمانی


موضوع: برای غلبه بر بیماریهای باید با تغذیه طبیعی و آرامش روح و شکر گزاری سیستم خود درمان و ایمنی بدن را تقویت کرد

3

456

10 ماه پیش

گفتگوی تلفنی شنیدنی دکتر حق پرست با شکیبا خانم بیمار سرطان سینه

گفتگوی تلفنی شنیدنی دکتر حق پرست با شکیبا خانم بیمار سرطان سینه


موضوع: شفای روح ارجح تر از شفا جسم است شفای روح به دست انسان و شفای جسم به دست خداست

2

303

10 ماه پیش

مرگی برای انسان آگاه وجود ندارد : فهم معنا درمانی

مرگی برای انسان آگاه وجود ندارد : فهم معنا درمانی


پرسش و پاسخ در باره تغذیه طبیعی خامگیاهخواری

1

243

10 ماه پیش

مقابله با ویروس کرونا و سرطان از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیه طبیعی و معنا درمانی

مقابله با ویروس کرونا و سرطان از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیه طبیعی و معنا درمانی


بیرون ز تو نیست هر چه در عالم است از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

0

204

10 ماه پیش

سخنرانی 421 دکتر حق پرست تو غرق در معجزات الهی هستی ولی خدا را خوب نمی بینی

سخنرانی 421 دکتر حق پرست تو غرق در معجزات الهی هستی ولی خدا را خوب نمی بینی


شفای روح و جسم با خامگیاهخواری و شکر گزاری بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی

0

281

11 ماه پیش

سخنرانی 420 دکتر حق پرست آگاهانه و با انگیزه زندگی کن مثل مورچه و گنجشگ

سخنرانی 420 دکتر حق پرست آگاهانه و با انگیزه زندگی کن مثل مورچه و گنجشگ


زندگی موسیقی گنجشکهاست زندگی باغ تماشای خداست شهرام محمدی

0

294

11 ماه پیش

خامگیاهخواری و معنا درمانی پزشک و روح

خامگیاهخواری و معنا درمانی پزشک و روح


بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی

0

233

11 ماه پیش