sbjust1
shenoto podcaster

اس بی جاست 1

کتاب خواندن ورزش مغزماست. حروف، کلمات، داستان و رویدادهای یک کتاب، تمام نورونهای مارا درگیرمی‌کند تا درک اطلاعات به شکل کامل خود صورت گیرد، در نتیجه مطالعه کتاب باعث تقویت عضله مغز می‌شود‌ و تاثیرات بسیار زیادی در زندگی،  روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان دارد