sajramez
shenoto podcaster

سجاد رامز | sajramez

سجاد رامز . اگه بفهمیم که یه بار زندگی میکنیم، اوضاع بهتر میشه. . من سعی میکنم هر روز بهتر از دیروزم زندگی کنم. . اگه دوست داشتی با من همراه شو. . هر نظری داری، با من حرف بزن. دوستون دارم❤