rismany-com
shenoto podcaster

دانشگاه کسب وکار آنلاین مسعود ریسمانی

مجموعه پادکست‌های کارآفرینی با مسعود ریسمانی | متخصص وب * کارشناسی نرم افزار از دانشگاه دولتی شیراز * مدیر دانشگاه کسب و کار آنلاین * مشاور شروع کسب و کارهای آنلاین * طراح و مدرس چندین دوره‌ی تخصصی آنلاین * ۵ سال سابقه در زمینه طراحی سایت و اینترنت مارکتینگ

آلبوم‌ها (7)

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش هفتم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش هفتم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


آشنایی با انواع کسب و کار آنلاین آشنایی با معیار‌های موفقیت در کسب و کار ویژگی‌های کسب و کار اینترنتی

0

36

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش ششم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش ششم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


آشنایی با انواع کسب و کار آنلاین آشنایی با معیار‌های موفقیت در کسب و کار ویژگی‌های کسب و کار اینترنتی

1

44

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش پنجم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار آنلاین - بخش پنجم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


آشنایی با انواع کسب و کار آنلاین آشنایی با معیار‌های موفقیت در کسب و کار ویژگی‌های کسب و کار اینترنتی

0

32

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - قسمت چهارم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - قسمت چهارم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


معرفی دوره شروع کسب و کار آنلاین ویژگی‌های دوره چالش‌های بر سر راه برتری این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه برای گوش دادن به ادامه پادکست‌ها لطفا از لینک زیر وارد شوید. https://rismany.com/?p=2038

0

37

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - قسمت سوم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - قسمت سوم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


معرفی دوره شروع کسب و کار آنلاین ویژگی‌های دوره چالش‌های بر سر راه برتری این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه برای گوش دادن به ادامه پادکست‌ها لطفا از لینک زیر وارد شوید. https://rismany.com/?p=2038

0

20

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - بخش دوم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - بخش دوم | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


معرفی دوره شروع کسب و کار آنلاین ویژگی‌های دوره چالش‌های بر سر راه برتری این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه برای گوش دادن به ادامه پادکست‌ها لطفا از لینک زیر وارد شوید. https://rismany.com/?p=2038

0

63

1 سال پیش

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - بخش اول | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی

پادکست دوره شروع کسب و کار اینترنتی - بخش اول | دانشگاه کسب و کار اینترنتی ریسمانی


معرفی دوره شروع کسب و کار آنلاین ویژگی های دوره چالش های بر سر راه برتری این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه برای گوش دادن به ادامه پادکست‌ها لطفا از لینک زیر وارد شوید. https://rismany.com/rismany-online-bussines-podcast/

0

72

1 سال پیش