revayatiazhadese
shenoto podcaster

روایتی از حادثه

آلبوم‌ها (3)

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت سوم

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت سوم


وقتی بلایای طبیعی فاجعه می زاید، اخبار راه نجات از خطر است. پشت پرده هر خبری روایتی ناشنیده وجود دارد از آنچه در صحنه حادثه رخ داده است. در این مجموعه پادکست نشنیده های می شنوید از زلزله کرمانشاه در قسمت سوم روایت مسعود باستانی، روزن ...

2

67

3 سال پیش

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت دوم

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت دوم


وقتی بلایای طبیعی فاجعه می زاید، اخبار راه نجات از خطر است. پشت پرده هر خبری روایتی ناشنیده وجود دارد از آنچه در صحنه حادثه رخ داده است. در این مجموعه پادکست نشنیده های می شنوید از زلزله کرمانشاه در قسمت دوم روایت مسعود باستانی، رو ...

2

13

3 سال پیش

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت اول

نشنیده هایی از زلزله ی کرمانشاه- قسمت اول


وقتی بلایای طبیعی فاجعه می زاید، اخبار راه نجات از خطر است. پشت پرده هر خبری روایتی ناشنیده وجود دارد از آنچه در صحنه حادثه رخ داده است. در این مجموعه پادکست نشنیده های می شنوید از زلزله کرمانشاه در قسمت اول، روایت مسعود باستانی، روز ...

3

19

3 سال پیش