raveshmotalee
shenoto podcaster

مجموعه روش مطالعه

اینجا کانال رسمی مجموعه روش مطالعه است که انشاءالله هر هفته با سه موضوع زیر، صوت‌های آموزشی منتشر می‌کنیم که می‌توانید برای مشاهده آموزش تصویری به سایت ما مراجعه کنید: 1.کنترل رؤیا در خواب (ورود هوشیارانه به عالم خواب و انجام کارهای دلخواه) 2.مطالعه، یادگیری و عکس خوانی ذهنی (مطالعه با روح و ذهن ناخودآگاه که فراتر از تندخوانی است) 3.نقشه‌های پرواز (مهارت‌های فردی و آموزش‌هایی که بُعد دوم انسان که همان روح است را ارتقاء دهد)

آلبوم‌ها (3)

آموزش‌های رایگان نقشه‌های پرواز و مهارت‌های فردی

آموزش‌های رایگان نقشه‌های پرواز و مهارت‌های فردی


?معرفی مختصر کانال‌های آموزش رایگان مجموعه روش مطالعه ما در مجموعه روش مطالعه علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آموزشی پولی، تلاش می‌کنیم انشاءالله هر هفته در سه موضوع متفاوت، آموزش‌های تصویری رایگانِ ارزشمند ارائه کنیم به شکلی که بسیاری ...

0

23

2 ماه پیش

آموزش رایگان کنترل رؤیا در خواب

آموزش رایگان کنترل رؤیا در خواب


?معرفی مختصر کانال‌های آموزش رایگان مجموعه روش مطالعه ما در مجموعه روش مطالعه علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آموزشی پولی، تلاش می‌کنیم انشاءالله هر هفته در سه موضوع متفاوت، آموزش‌های تصویری رایگانِ ارزشمند ارائه کنیم به شکلی که بسیاری ...

2

62

2 ماه پیش

آموزش رایگان مطالعه، یادگیری و عکس خوانی ذهنی

آموزش رایگان مطالعه، یادگیری و عکس خوانی ذهنی


?معرفی مختصر کانال‌های آموزش رایگان مجموعه روش مطالعه ما در مجموعه روش مطالعه علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آموزشی پولی، تلاش می‌کنیم انشاءالله هر هفته در سه موضوع متفاوت، آموزش‌های تصویری رایگانِ ارزشمند ارائه کنیم به شکلی که بسیاری ...

0

15

2 ماه پیش