search
rastakhiz

رستاخیز

  • headset 0
  • people 0
more_vert

در کانال رستاخیز، قصد دارم تا به وقایع و رویدادهایی بپردازم که در طی دهه های اخیر اتفاق افتاده ولی زوایا و بخش های مختلف فراوانی از آن هنوز به شکلی معماگونه در پرده ابهام قرار دارد و شایعات زیادی در مورد آن در جریان است. مثلا آتش سوزی های جنگل های زاگرس در طی سال های 98 و 99 که حواشی آن، آنقدر زیاد بود که واقعیت ها را به محاق برد.

  • headset 0
  • people 0

(1)