https://shenoto.com/channel/ramin.fotovat18930

Ramin Fotovat

51 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/ramin.fotovat18930

Ramin Fotovat

51 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 28 تیر 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و سوم این پادکست، از رزرو صندلی در ایو...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 21 تیر 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و دوم این پادکست، از نوآفرین تا نامه ب...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 14 تیر 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و یکم این پادکست، از زمزمه‌های ادغام ت...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 7 تیر 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهلم این پادکست، از "پول تو" تخفیفان تا ما...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 24 خرداد 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وهشتم این پادکست، از ماجرای اسنپ تا حوا...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 10 خرداد 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وششم این پادکست، از شروع به کار استارتا...

گفت‌وگوی اختصاصی با مدیر ارشد HubSpot

0 0 تومان 0

نمایشگاه The Next Web یکی از رویدادهای تکنولوژی و استارتاپی اروپا است که از سال 2006 در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود. تاریخچه تاسیس این نمایشگاه هم به تجربه دو موسس آن بازمی‌گردد که به گفته خودشان...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 20 اردیبهشت 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وپنجم این پادکست، مقصر اصلی گران...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 13 اردیبهشت 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وچهارم این پادکست، ماجرای نشت اط...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 6 اردیبهشت 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وسوم این پادکست، ماجرای لو رفتن...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 30 فروردین 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ودوم این پادکست از راکت‌اینترنت...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 23 فروردین 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ویکم این پادکست از 40 میلیونی شد...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 2 فروردین 98)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ام این پادکست از "بلد" کافه‌بازا...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 24 اسفند 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ونهم این پادکست از "پل نوآوری"...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 17 اسفند 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وهشتم این پادکست از تسویه حساب...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 10 اسفند 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وهفتم این پادکست از قابلیت پرد...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 3 اسفند 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وششم این پادکست کوچک شدن بامیل...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 26 بهمن 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وپنجم این پادکست ماجرا و حواشی...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 19 بهمن 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وچهارم این پادکست جزییات مربوط...

پادکست خلاصه اخبار هفته 12 بهمن 97

1 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وسوم این پادکست جزییات مربوط ب...

پادکست خلاصه اخبار هفته 5 بهمن 97

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ودوم این پادکست جزییات مربوط ب...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 28 دی 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ویکم این پادکست جزییات مربوط ب...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 21 دی 97)

0 0 تومان 0

پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیستم این پادکست جزییات مربوط به دس...

استارتاپ 360 (خلاصه اخبار هفته 14 دی 97)

0 0 تومان 0

حتما_بشنوید! قسمت نوزدهم جمعه‌ها 9 صبح، مهمترین اخبار استارتاپی هفته این قسمت داستان‌های جدید فیلترینگ تا امکان چت گوگل مپ را بشنوید!

بررسی سریال Black Mirror (آینه سیاه)

0 0 تومان 0

شهریار و رامین در این پادکست سریال Black Mirror (آینه سیاه) رو بررسی و تفسیر میکنن.

استارتاپ 360 - 26 مرداد 97

0 0 تومان 0

خلاصه مهمترین اخبار استارتاپی هفته