radiozirkhaki
shenoto podcaster

radiozirkhaki

آلبوم‌ها (3)

مدت احتکار در حال فراوانی و سختی...

مدت احتکار در حال فراوانی و سختی...


در رادیو زیرخاکی، فقط در 30 ثانیه، حدیث‌های کمتر شنیده‌شده، با ترکیبی از موسیقی و منبع دقیق متن، خوانده می‌شود. رادیو زیرخاکی جایی است برای یافتن جمله‌های ناب که مثل گنج‌های زیرخاکی حال را دگرگون می‌کنند. (برای دریافت اطلاعات دقیق منبع ...

1

12

2 سال پیش

زشت شمردن کارهای بد به....

زشت شمردن کارهای بد به....


در رادیو زیرخاکی، فقط در 30 ثانیه، حدیث‌های کمتر شنیده‌شده، با ترکیبی از موسیقی و منبع دقیق متن، خوانده می‌شود. رادیو زیرخاکی جایی است برای یافتن جمله‌های ناب که مثل گنج‌های زیرخاکی حال را دگرگون می‌کنند. (برای دریافت اطلاعات دقیق منبع ...

0

20

2 سال پیش

وقتی دعا کردی، فکر کن حاجتت....

وقتی دعا کردی، فکر کن حاجتت....


در رادیو زیرخاکی، فقط در 30 ثانیه، حدیث‌های کمتر شنیده‌شده، با ترکیبی از موسیقی و منبع دقیق متن، خوانده می‌شود. رادیو زیرخاکی جایی است برای یافتن جمله‌های ناب که مثل گنج‌های زیرخاکی حال را دگرگون می‌کنند. (برای دریافت اطلاعات دقیق منبع ...

1

33

2 سال پیش