radiowikisemnan
shenoto podcaster

رادیو ویکی سمنان

رادیو ویکی سمنان از مجموعه تولیدات سایت ویکی سمنان است. این سایت از 3 سال پیش شهر مجازی سمنان را شکل داده است و در زمینه جمع‌آوری اطلاعات اصناف و مشاغل شهر سمنان و همچنین ارائه مفید گردشگری و فرهنگی و ترویج فرهنگ شهروند دیجیتال، گام‌های موثری برداشته است. پادکست رادیو ویکی سمنان در تلاش است با ارائه اطلاعات مفید درباره شهر و ترویج زبان و فرهنگ سمنانی، موجب پیشرفت هرچه بیشتر شهر سمنان شود.