search
radioshecast

رادیو شکست

  • headset 0
  • people 6
more_vert

من پارسا محمدی به همراه علیرضا تهرانی در پادکست رادیو شکست قراره در مورد علت شکست ها با مهمان هایی که داریم صحبت کنیم و کلی چیزای جدید کنار هم یاد بگیرم

  • headset 0
  • people 6

(6)

(6)

grid_view toc