radiosaba1399
shenoto podcaster

رادیو صبا

این پادکست برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و توزیع می‌شود و جامعه هدف آن بازنشستگانی هستند که عموما در دوره‌های میانسالی و سالمندی قرار دارند.

آلبوم‌ها (22)

یکشنبه 30 آذر 1399

یکشنبه 30 آذر 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

2

1 هفته پیش

شنبه 29 آذر 1399

شنبه 29 آذر 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

1

1 هفته پیش

شنبه 22 آذر 1399

شنبه 22 آذر 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

1

1 هفته پیش

شنبه 15 آذرماه 1399

شنبه 15 آذرماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

0

1 هفته پیش

شنبه 8 آذر ماه 1399

شنبه 8 آذر ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

1

1 هفته پیش

شنبه 1 آذر ماه 1399

شنبه 1 آذر ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم

0

1

1 هفته پیش

شنبه 24 آبان ماه 1399

شنبه 24 آبان ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و اهمیت استفاده از لبنیات در میانسالی را بررسی می‌کنیم ، با ما همراه باشید.

0

3

1 هفته پیش

شنبه17 آبان ماه 1399

شنبه17 آبان ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و خطر کرونا برای بیماران دیابتی رو بررسی می‌کنیم ، با ما همراه باشید.

0

1

1 هفته پیش

شنبه 10 آبان ماه 1399

شنبه 10 آبان ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم، به برخی از پرسش های شما درباره امور فرهنگی اجتماعی پاسخ دادیم و کم شنوایی در دوره سالمندی و راه های مراقبت با اون رو بررسی می‌کنیم، با ما همراه باشید.

0

0

1 هفته پیش

شنبه 3 آبان ماه 1399

شنبه 3 آبان ماه 1399


توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم، درباره خرید اقساطی لوازم خانگی حرف زدیم و توصیه‌هایی برای زدن ماسک در روزهای بارانی داریم، با ما همراه باشید.

0

1

1 هفته پیش