radiook
shenoto podcaster

رادیو افق کوروش

پادکست های صوتی رادیو افق کوروش www.okcsRadio.com

آلبوم‌ها (186)

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

0

2

1 روز پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با قائم مقام مدیرعامل  افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با قائم مقام مدیرعامل افق کوروش


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

0

13

2 هفته پیش

معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای

معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای


رادیو افق کوروش - معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای

0

16

3 هفته پیش

گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا

گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا


گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا از اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی فروشندگان برتر ایران

0

50

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست دانشگاه گلرنگ

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست دانشگاه گلرنگ


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر امیران ریاست دانشگاه گلرنگ

0

8

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام معاونت منطقه 1 افق کوروش

0

15

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معاونت منطقه 8 افق کوروش

0

17

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی نایب رِیس هیئت مدیره سبد گردان کوروش

0

20

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش با موضوع قیمت گذاری کالاها در فروشگاه های افق کوروش

0

19

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس چاواری

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس چاواری


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس چاواری مدیر روابط عمومی کهریزک البرز

0

13

1 ماه پیش