radiodoorbin
shenoto podcaster

رادیو دوربین

رادیو دوربین فایل های صوتی رایگان با موضوع مصاحبه با فعالین صنف سیستم های حفاظت الکترونیک، پادکست هایی با موضوع برداشت ما از یک کتاب مفید،یا بررسی یک رویداد در بازارخواهد بود . سعی ما بر این است که هر بار فایل های صوتی با کیفیت تر و با محتوای غنی تر را تولید کنیم.