https://shenoto.com/channel/radiobarfak

Radiobarfak

2 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/radiobarfak

Radiobarfak

2 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

رادیو برفک (روزِ قبل از اول)

0 0 تومان 0

تنهایی تا جایی خوبه که خودت رو فراموش‌نکنی،من داشتم خودم رو فراموش می کردم... پس مثل همه ی آدما زد به سرم تا دیوونگی کنم...‌

رادیو برفک (ممنوعه)

1 0 تومان 0

شاید اینجا جهنم ماست...تاوان گناهی در قرن های دور ..شاید این هم از شور بختی ماست که عهد ما عصر ممنوعه هاست ....