radiobarfak
shenoto podcaster

Radiobarfak

آلبوم‌ها (2)

رادیو برفک (روزِ قبل از اول)

رادیو برفک (روزِ قبل از اول)


تنهایی تا جایی خوبه که خودت رو فراموش‌نکنی،من داشتم خودم رو فراموش می کردم... پس مثل همه ی آدما زد به سرم تا دیوونگی کنم...‌

0

71

0

5 ماه پیش

رادیو برفک (ممنوعه)

رادیو برفک (ممنوعه)


شاید اینجا جهنم ماست...تاوان گناهی در قرن های دور ..شاید این هم از شور بختی ماست که عهد ما عصر ممنوعه هاست ....

1

80

0

8 ماه پیش