https://shenoto.com/channel/radio.respina

میثم وارتا

2 دنبال کننده

1 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/radio.respina

میثم وارتا

2 دنبال کننده

1 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

اپیزود سوم:آوازهایی که در سفر خواندیم

0 0 تومان 0

در این اپیزود به موضوع سفر پرداختیم. کنار موجهای دریای خزر پرسه می زنیم و درباره هنر و ادبیات گفتگو می کنیم. در بخش دوم,سری می زنیم به میدان شهرداری شهر رشت. همچنین به کشور هندوستان سفر می کنیم و با م...

پرسه در تجریش خیس آخر اسفند

0 0 تومان 0

در این قسمت سری می زنیم به میدان تجریش و صدای شادی مردم رو در روزهای باقی مونده به عید میشنویم. چرخی می زنیم در باغ فردوس و بازار و با زنگ دایره زنگی حاجی فیروز ، حس و حالمونو بهاری می کنیم. /در بخش د...