search
radio-azar

رادیو آذر

  • headset 0
  • people 2
more_vert

خونه های اسکیمو ها رو دیدید؟ از یخ خونه درست میکنن تا جلوی سرما رو بگیرن‌! ‌ همیشه نیاز نیست تا برای آرامشت، خودت رو کاملا از دنیا جدا کنی؛ ‌ امکانش هست که یک دقیقه دست از دشمنی برداری، بری با کسایی که دوستشون داری با همون یخ که تو رو میسوزوند یه خونه ی کوچیک و گرد درست کنی و همه با هم به یک اندازه کنار آتیش وسط خونه باشید ‌ آذر، همون آتشِ میانه ی سرماست🍁🔥 کنار ما باشید، گرم بمونیم❤

  • headset 0
  • people 2

(1)